Newsroom

Newsroom / 50% koszty uzyskania przychodu pod lupą fiskusa

50% koszty uzyskania przychodu pod lupą fiskusa


23.12.2016

50% koszty uzyskania przychodu pod lupą fiskusa

7 grudnia 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów dotyczącą możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w związku z brakiem odpowiednich zapisów w umowie o pracę.

Zdaniem sądu, „w celu zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% (…) konieczne jest wyodrębnienie w umowie o pracę części wynagrodzenia dotyczącej przenoszenia majątkowych praw autorskich na pracodawcę̨. W sytuacji, gdy miała miejsce jedynie techniczna rejestracja czasu pracy w rozbiciu na poszczególne zadania (twórcze i pozostałe) nie ma podstaw do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

Wyrok ten nie zaskakuje. Co prawda w przeszłości zdarzały się orzeczenia dopuszczające możliwość stosowania tej korzystnej dla podatników konstrukcji jedynie w oparciu o ewidencję czasu pracy, ale były to sytuacje sporadyczne. Stąd, w zasadzie możemy mieć pewność, że w przypadku ewentualnej kontroli organów podatkowych, stosowanie przez pracodawcę 50% kosztów uzyskania przychodów jedynie w oparciu o zapisy w ewidencji czasu pracy będzie uznane za niewystarczające.

Sytuacja ta może więc rodzić poważne ryzyka podatkowe. Podobnie zresztą jak częste przekonanie, że zapisy w ewidencji czasu pracy stanowią wystarczający dowód wykonywania czynności o charakterze twórczym. Nic bardziej mylnego. Pracodawcy stosujący tę konstrukcję muszą bowiem mieć świadomość, że powinni posiadać dowody potwierdzające, że wytworzone przez ich pracowników prace wypełniają definicję utworu
w rozumieniu prawa autorskiego, a do tego samo stwierdzenie faktu, że ktoś spędził określoną liczbę godzin na jego stworzenie, nie wystarczy.

 

Kontakt:

Joanna Stolarek

 

Kontakt:

Joanna Stolarek
Managing Associate
E: joanna.stolarek@ozogtomczykowski.pl
T: +48 22 480 81 00


Inne artykuły tego autora: