Newsroom

Newsroom / Alert – Raport OECD dotyczący transakcji finansowych

Alert – Raport OECD dotyczący transakcji finansowych


18.02.2020

Alert – Raport OECD dotyczący transakcji finansowych

Alert – Raport OECD dotyczący transakcji finansowych

W ostatnich dniach OECD opublikowała zapowiadany raport, zawierający wytyczne w sprawie cen transferowych dotyczące transakcji finansowych „Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions”, February 2020.

Po raz pierwszy Wytyczne OECD opisują kwestie dotyczące aspektów transakcji finansowych w zakresie cen transferowych. Informacje zawarte w nowej części Wytycznych odnoszą się do zastosowania zasady ceny rynkowej do transakcji finansowych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz kwestii praktycznych związanych z wyceną takich transakcji jak pożyczki, cash pooling, hedging, poręczenia. Poruszane kwestie ilustrują liczne przykłady.

Wytyczne dotyczące transakcji finansowych mogą być wykorzystane przez administracje podatkowe krajów członkowskich OECD do recharakteryzacji transakcji finansowych (np. recharakteryzacji udzielonych pożyczek wewnątrzgrupowych, zwłaszcza w świetle oceny możliwości spłaty zaciągniętej pożyczki) oraz kwestionowania kosztów odsetek od tego rodzaju pożyczek. Kluczowe kwestie poruszone w wytycznych są następujące:

  • zastosowanie zasady ceny rynkowej w transakcjach finansowych,
  • pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • hedging,
  • cash pooling,
  • gwarancje / poręczenia.

Rekomendujemy Państwu zweryfikowanie wpływu nowych wytycznych na Państwa indywidualną sytuację (w tym na zawarte umowy, warunki transakcji, itd.). W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu.

Nowa część wytycznych jest dostępna pod adresem OECD.org

Kontakt: