Newsroom

Newsroom / Efektywność systemów wynagradzania w zakresie HR, PIT i ZUS - najnowsze trendy a często zmieniające się orzecznictwo

Efektywność systemów wynagradzania w zakresie HR, PIT i ZUS - najnowsze trendy a często zmieniające się orzecznictwo


26.05.2016

Efektywność systemów wynagradzania w zakresie HR, PIT i ZUS - najnowsze trendy a często zmieniające się orzecznictwo

Z najnowszych badań wynika, że chociaż płaca zasadnicza jest nadal najważniejszym czynnikiem przyciągania i utrzymania pracowników, to jednak coraz większą wagę przykładają oni do pozapłacowych form wynagradzania takich jak opieka medyczna, samochód służbowy dla wybranych grup stanowisk, szkolenia pracownicze, programy akcyjne czy dobrowolne programy emerytalne.

 

Z drugiej strony, często zmieniające się otoczenie prawne oraz niejednolite podejścieorganów skarbowych, ubezpieczeniowych i sądów, mogą rodzić ryzyka jeżeli chodzi o funkcjonowanie takich programów oraz wpływać na ich efektywność kosztową.

 

Mając to na uwadze, wspólnie z firmą Idea! Human Capital, chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie. Omówimy na nim najnowsze trendy ale także możliwość zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności funkcjonujących u Państwa rozwiązań.

 

Spotkanie odbędzie się 21 czerwca 2016 roku, w siedzibie naszej kancelarii przy ulicy Siennej 39, 11 piętro. 

 

Program:
09.30 – 10.00 Rejestracja oraz kawa networkingowa
10.00 – 12:00 Rozwiązania wpływające na efektywność systemu
10.00 – 12:00 wynagradzania w zakresie HR, PIT i ZUS.

 

Prowadzący:
Joanna Stolarek, Lider praktyki podatku dochodowego od osób fizycznych, Kancelaria Ożóg Tomczykowski
Krzysztof Gugała, Partner Zarządzający, Idea! Human Capital*

 

Zgłoszenia zawierające: nazwę firmy, imię i nazwisko oraz e-mail, prosimy przesłać do dnia 17 czerwca na adres marketing@ozogtomczykowski.pl.

 

Liczba miejsc ograniczona! O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

* wyłączny polski przedstawiciel Towers Watson Data Services EMEA