Newsroom

Newsroom / Fiskus zatroszczy się o największych podatników

Fiskus zatroszczy się o największych podatników


18.05.2017

Fiskus zatroszczy się o największych podatników

Ministerstwo Finansów poinformowało o pracach nad uruchomieniem Centrum Obsługi Kluczowych Podatników. Z usług Centrum w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych mieliby korzystać duzi podatnicy osiągający rocznie więcej niż 50 mln euro przychodów.

Pomysł Ministerstwa Finansów budzi nadzieje związane z potencjalną specjalizacją urzędników Centrum, co mogłoby przełożyć się na uproszczenie rozliczeń i być zaczątkiem współpracy podatników i przedstawicieli skarbówki w duchu wzajemnego zaufania. Perspektywa powołania superurzędu rodzi jednak i obawy, że oto fiskus powoła instytucję, której specjalnością może się w praktyce okazać bardziej intensywne i wnikliwe niż do tej pory przyglądanie się dużym podatnikom.

Do pomysłu fiskusa, jak do każdego pomysłu, należy jednak podejść z założeniem dobrych intencji. Idea powołania superurzędu dla największych podatników koreluje bowiem z jednym z często ostatnio akcentowanych zadań Krajowej Administracji Skarbowej, jakim jest zapewnienie obsługi i  wsparcia podatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych.

Jeżeli zaś chodzi o ryzyko kontroli, to najwięksi podatnicy są na nią narażeni także dzisiaj, czy to w związku z badaniem prawidłowości ich rozliczeń przez tzw. duże urzędy skarbowe, czy to będąc wytypowanymi do kontroli np. przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Pozostaje mieć nadzieję, że zawirowania organizacyjne które w naturalny sposób towarzyszą wszelkim zmianom, nie wpłyną negatywnie na prawidłowość i terminowość rozliczeń tych, którzy do budżetu wpłacają najwięcej. Każdy błąd kosztuje ich bowiem więcej niż innych.