Newsroom

Newsroom / Już za miesiąc upływa termin na złożenie deklaracji CIT-CFC oraz PIT-CFC

Już za miesiąc upływa termin na złożenie deklaracji CIT-CFC oraz PIT-CFC


01.09.2017

Już za miesiąc upływa termin na złożenie deklaracji CIT-CFC oraz PIT-CFC

Zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT/CIT-CFC) – bo o nich mowa – należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego po upływie dziewięciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego spółki zagranicznej. W większości przypadków jest to zatem 30 września.

Obowiązek złożenia deklaracji może dotyczyć osób, które posiadają udziały w :

  • spółkach zagranicznych mających siedzibę lub zarząd w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub też w umowie tej nie ma przepisów pozwalających na wymianę informacji podatkowych,
  • spółkach zagranicznych mających siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;
  • spółkach zagranicznych, które osiągają głównie przychody bierne opodatkowane stawką niższą niż 14,25% lub są zwolnione z opodatkowania.

Warto już teraz przygotować się do terminowego złożenia deklaracji,  gdyż brak spełnienia tego obowiązku, oprócz konieczności uiszczenia odsetek za zwłokę, może być uznany za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Stąd też oferujemy Państwu nasze wsparcie w zakresie:

  • analizy zagranicznych spółek w Państwa strukturze własnościowej oraz identyfikacji podmiotów spełniających kryteria CFC,
  • analizy faktycznej działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, jak i źródła uzyskiwanych przez przychodów,
  • zgromadzenia niezbędnych dokumentów,
  • przygotowania zeznania podatkowego PIT/CIT-CFC.

Pobierz obrazek w większej rozdzielczości

Kontakt: