Newsroom

Newsroom / Ostrzeżenie MF przed wykorzystaniem spółek zagranicznych do optymalizacji

Ostrzeżenie MF przed wykorzystaniem spółek zagranicznych do optymalizacji


14.06.2017

Ostrzeżenie MF przed wykorzystaniem spółek zagranicznych do optymalizacji

12 czerwca 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne ostrzeżenie przed tzw. agresywną optymalizacją podatkową. Tym razem dotyczyło ono schematów podatkowych polegających na korzystaniu ze sztucznie utrzymywanych podmiotów zagranicznych w celu osiągnięcia korzyści podatkowych.

Chodzi o utrzymywanie przez polskich podatników spółek zagranicznych, które nie prowadzą za granicą rzeczywistej działalności gospodarczej tj. są tzw. pustymi spółkami, wykorzystywanymi do jednorazowych transakcji gospodarczych lub prowadzenie i zarządzanie działalnością gospodarczą za pośrednictwem takich podmiotów odbywa się na terytorium Polski.

W swoim ostrzeżeniu MF stwierdza, że podczas badania tego typu schematów, będzie weryfikowane faktyczne miejsce zarządu zagranicznej spółki. W przypadku stwierdzania, ze faktyczne miejsce zarządu spółki zagranicznej znajduje się w Polsce, to spółka zagraniczna będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów (oczywiście po uwzględnieniu postanowień właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).

MF zaznacza, że przy ustalaniu faktycznego miejsca zarządu pod uwagę będą brane nastepujące okoliczności, m.in.:

  • faktyczne miejsce podejmowania decyzji strategicznych, jak również codziennego zlecania zadań i wydawania poleceń pracownikom spółki zagranicznej,
  • faktyczne miejsce przebiegania całego procesu analitycznego, związanego z podjęciem konkretnej decyzji potwierdzonej w dokumencie podpisanym za granicą ( tj. w szczególności w jakim miejscu i przez kogo były przeprowadzane i zebrane analizy niezbędne do podjęcia decyzji),
  • dysponowanie przez członka organu zarządzającego spółka zagraniczną stałym biurem i personelem je obsługującym.

Należy zaznaczyć, że najnowszy komunikat MF nie powinien stanowić żadnego zaskoczenia dla podatników i w rezultacie nie powinien mieć znaczącego wpływu na decyzje biznesowe przez nich podejmowane. Agresywne struktury podatkowe z wykorzystaniem podmiotów zagranicznych zostały skutecznie zastopowane przez wprowadzone od 2015 r. przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych. Z naszego doiadczenia wynika, że jeżeli przedsiębiorcy decydują się obecnie na inwestowanie za pośrednictwem spółek zagranicznych (nawet tych zlokalizowanych w krajach o bardziej korzystnym reżimie podatkowym niż w Polsce) to stoją za tym wyłącznie przesłanki biznesowo-gospodarcze.

Niemniej należy stwierdzić, że analizowany komunikat stanowi cenne źródło informacji o sposobie badania przez organy podatkowe tzw. substancji ekonomicznej podmiotu zagranicznego, czyli uzasadnienia ekonomicznego oraz właściwej infrastruktury funkcjonowania takiego podmiotu. 

Kontakt: