Newsroom

Newsroom / Projekt tzw. „małej ustawy o innowacyjności” przyjęty przez Radę Ministrów

Projekt tzw. „małej ustawy o innowacyjności” przyjęty przez Radę Ministrów


17.08.2016

Projekt tzw. „małej ustawy o innowacyjności” przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła 16 sierpnia br. projekt ustawy autorstwa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący przepisów promujących innowacyjność w Polsce, tzw. „mała ustawę o innowacyjności”. Wśród ustaw, które mają być znowelizowane znajduje się między innymi Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacja podatkowa. Projektowane zmiany mają zachęcić polskich podatników do podejmowania inwestycji w nowe technologie.

Działania te mogą być uznane za kontynuację działań, których rezultatem były przepisy dotyczące ulgi badawczo rozwojowej obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku. Projekt tzw. „małej ustawy o innowacyjności” nowelizuje zarówno przepisy wprowadzone 1 stycznia bieżącego roku, jak i wprowadza nowe rozwiązania wspomagające innowacje.

Projekt zakłada rozszerzenie listy kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczą tzw. „koszty kwalifikowane” o koszty związane z:

  • przygotowaniem dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia patentu,
  • postępowaniem patentowym,
  • odparciem zarzutów niespełniania warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu,
  • opłatami okresowymi związanymi z utrzymaniem ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru patentowego.

Ponadto, projekt zakłada podniesienie kwoty maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność związaną z badaniami i rozwojem od podstawy obliczenia podatku:

  • dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do 50%,
  • dla dużych podmiotów do 50% wydatków osobowych i 30% pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo – rozwojową.

W przypadku, gdy podatnik nie uzyskuje dochodu pozwalającego na wykorzystanie ulgi, ma on możliwość rozliczenia jej w okresie 3 lat od daty poniesienia kosztów kwalifikowanych. W projekcie nowelizacji tzw. „małej ustawy o innowacyjności” wydłużono ten okres do 6 lat.

Projekt ustawy zakłada również zwrot gotówkowy dla nowo powstałych przedsiębiorstw w przypadku, gdy ich dochody są zbyt niskie, by móc skorzystać z ulgi podatkowej. Rozwiązanie to jest skierowane tylko do podatników rozpoczynających prowadzenie działalności w roku jej rozpoczęcia, oraz w kolejnym roku podatkowym w przypadku, gdyby podatnik posiadał w tym roku status małego lub średniego przedsiębiorstwa.

By zapobiec nadużyciom związanym z pobieraniem zwrotu gotówkowego w projekcie ustawy ustanowiono obowiązek zwrotu kwoty pomocy w przypadku, gdy podatnik zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji przed upływem 3 lat od końca roku podatkowego, w którym zwrot gotówkowy został wypłacony.

Ponadto, w celu zwiększenia zakresu komercjalizacji własności gospodarczej oraz współpracy nauki z biznesem planowane jest zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej. Zmiany polegają na tym, że do przychodów nie zalicza się nominalnej wartości udziałów/akcji w spółce kapitałowej objętych za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez podmiot komercjalizujący. Jednocześnie ze zniesieniem opodatkowania tej czynności uchylane zostają przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodu w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących ustalania kosztów z tytułu objęcia udziałów/akcji w zamian za aport w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez podmiot komercjalizujący.

Zapraszamy do kontaktu.