Newsroom

Newsroom / Sprawdź czy jesteś przygotowany na ofensywę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Sprawdź czy jesteś przygotowany na ofensywę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


25.01.2017

Sprawdź czy jesteś przygotowany na ofensywę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Z doświadczenia wiemy, że profilaktyka jest znacznie mniej kosztowna i czasochłonna niż dochodzenie swoich praw przed sądem. 

W ostatnim czasie zauważamy wzmożoną liczbę kontroli prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych („ZUS”). Z naszych obserwacji wynika, że stosowane struktury czy rozwiązania w zakresie rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, które do tej pory były przez ZUS akceptowane, są obecnie kwestionowane. Dążenie do maksymalizacji wpływów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ma swoją cenę. ZUS  zarzuca często przedsiębiorcom wdrażanie sztucznych rozwiązań zmierzających do obejścia prawa i służących zmniejszeniu lub wyeliminowaniu składek ubezpieczeniowych.

 Może to skutkować  bardzo dolegliwymi konsekwencjami dla płatników składek ubezpieczeniowych. Niejednokrotnie bowiem zdarzają się sytuacje, w których doszacowania w zakresie składek, dokonywane w wyniku kontroli, opiewają na miliony złotych.  Co prawda, w wielu przypadkach sądy przychylają się do stanowiska przedsiębiorców, ale udowadnianie swoich racji jest bardzo czasochłonnym i długotrwałym procesem.

Rozwiązania, które obecnie znajdują się pod lupą ZUS, to:

 • zatrudnianie pracowników związanych jednocześnie umowami cywilnoprawnymi
  z podwykonawcami
  ,
 • zawieranie umów o dzieło,
 • korzystanie z outsourcingu pracowniczego,
 • zawieranie umów o świadczenie usług z menedżerami wykonującymi je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dokonywanie wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W efekcie prowadzonych postępowań, ZUS wydaje tyle decyzji, ilu ubezpieczonych obejmuje kontrola. Niejednokrotnie oznacza to setki decyzji, od których musi zostać sporządzona taka sama liczba odwołań.

W przypadku, gdy przedsiębiorca decyduje się na dalsze procedowanie, liczba prowadzonych postępowań sądowych może być równie wysoka.

Aby uniknąć opisanych powyżej niedogodności należy przeprowadzić rzetelny audyt przyjętych w przedsiębiorstwie rozwiązań.

Oferujemy Państwu nasze wsparcie w tym zakresie. W efekcie audytu, korzystając z naszych doświadczeń i zdobytej wiedzy praktycznej, wskażemy Państwu problematyczne obszary oraz zaproponujemy rozwiązania pozwalające na ograniczenie bądź wyeliminowanie zidentyfikowanych ryzyk.

Jeśli zaś w firmie toczy się już kontrola, lub właśnie się zakończyła, udzielimy Państwu wsparcia
w prowadzeniu postępowania przed ZUS oraz przed sądem. W szczególności w:

 • przygotowaniu i złożeniu zastrzeżeń do protokołu kontroli ZUS,
 • sporządzeniu i wniesieniu do sądu odwołania od decyzji ZUS,
 • reprezentowaniu Państwa  w sądzie w charakterze pełnomocnika,
 • gdy zajdzie taka potrzeba – złożeniu apelacji od niekorzystnych orzeczeń.

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:

Joanna Stolare

Joanna Stolarek
Managing Associate
E: joanna.stolarek@ozogtomczykowski.pl
T: +48 22 480 81 00

Paweł Tomczykowski

Maciej Zborowski
Senior Associate
E: maciej.zborowski@ozogtomczykowski.pl
T: +48 22 480 81 00


To również może Cię zainteresować: