Newsroom

Newsroom

Ministerstwo Finansów przedstawiło plany zmian w stawkach VAT

Ministerstwo Finansów przedstawiło plany zmian w stawkach VAT

14.11.2018

W piątek 9 listopada 2018 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło swoje plany zmian w przepisach dotyczących stosowania stawek VAT. Dowiedzieliśmy się także jak będzie wyglądać tzw. nowa matryca stawek VAT.

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2019 r.

31.10.2018

26 października 2018 r. Parlament uchwalił ustawy wprowadzające zmiany w podatkach dochodowych (PIT/CIT) i Ordynacji podatkowej. Po podpisaniu przez Prezydenta, przepisy te wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r.

Projekt zmian zasad rezygnacji członków zarządu

Projekt zmian zasad rezygnacji członków zarządu

23.10.2018

Z końcem września bieżącego roku rząd przyjął projekt noweli niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Monitoring wizyjny musi być opisany w dokumentacji i stosowany racjonalnie

Monitoring wizyjny musi być opisany w dokumentacji i stosowany racjonalnie

10.10.2018

Z końcem września upłynął nieoficjalny termin przejściowy wyznaczony przez Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na dostosowanie systemów monitoringu wizyjnego w firmach do nowych przepisów RODO.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski rozbudowuje zespół prawny

Kancelaria Ożóg Tomczykowski rozbudowuje zespół prawny

03.10.2018

Do zespołu Kancelarii Ożóg Tomczykowski jako Lider Praktyki Własności Intelektualnej dołącza Anna Stasiak-Apelska, doktor nauk prawnych z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów.

"RODO w służbie zdrowia" - przewodnik

"RODO w służbie zdrowia" - przewodnik

24.09.2018

24 września opublikowano poradnik "RODO w służbie zdrowia". Nad publikacją pracowała Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych.

Konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych

Konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych

24.09.2018

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Termin na wniesienie uwag mija 12 października 2018.

Zmiana przepisów o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zmiana przepisów o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa.

21.09.2018

4 września 2018 r., po 7-dniowym vacatio legis, weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943.

 Złożenie CIT-TP oraz oświadczeń o posiadaniu dokumentacji cen transferowych

Złożenie CIT-TP oraz oświadczeń o posiadaniu dokumentacji cen transferowych

20.09.2018

Zbliża się termin wypełnienia obowiązków sprawozdawczych w zakresie cen transferowych za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Poniżej znajdą Państwo nasz praktyczny komentarz.

Kto zapłaci daninę solidarnościową?

Kto zapłaci daninę solidarnościową?

20.09.2018

18 września 2018 r. przyjęto projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Objęte nią zostaną osoby fizyczne, których dochody przekraczają 1 mln zł.

Sprawozdania w formie papierowej tylko do 30 września

Sprawozdania w formie papierowej tylko do 30 września

06.09.2018

Przedsiębiorcy mogą składać sprawozdania finansowe w dotychczasowej formie tj. dokumentu papierowego tylko do 30 września b.r.

Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

05.09.2018

4 września 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza w szczególności zmianę przepisów, które dotyczą tajemnicy przedsiębiorstwa.

Rząd szykuje kolejne zmiany w podatkach

Rząd szykuje kolejne zmiany w podatkach

30.08.2018

24 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian ustaw o podatkach dochodowych (PIT/CIT) i Ordynacji Podatkowej. MF chce, aby nowe przepisy weszły w życie już od 1 stycznia 2019 r.

Założenia Daniny Solidarnościowej

Założenia Daniny Solidarnościowej

28.08.2018

Daniną solidarnościową mają być objęte wszystkie osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskały dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł.

Kolejna nowelizacja w podatkach dochodowych

Kolejna nowelizacja w podatkach dochodowych

24.08.2018

Ministerstwo Finansów jest w trakcie prac nad nowym projektem zmian przepisów ustaw o podatkach dochodowych (PIT/CIT). Zmiany mają na celu uproszczenie i uszczelnienie polskiego systemu podatkowego.