Newsroom

Newsroom

"RODO w służbie zdrowia" - przewodnik

"RODO w służbie zdrowia" - przewodnik

24.09.2018

24 września opublikowano poradnik "RODO w służbie zdrowia". Nad publikacją pracowała Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych.

Konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych

Konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych

24.09.2018

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Termin na wniesienie uwag mija 12 października 2018.

Zmiana przepisów o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zmiana przepisów o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa.

21.09.2018

4 września 2018 r., po 7-dniowym vacatio legis, weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943.

 Złożenie CIT-TP oraz oświadczeń o posiadaniu dokumentacji cen transferowych

Złożenie CIT-TP oraz oświadczeń o posiadaniu dokumentacji cen transferowych

20.09.2018

Zbliża się termin wypełnienia obowiązków sprawozdawczych w zakresie cen transferowych za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Poniżej znajdą Państwo nasz praktyczny komentarz.

Kto zapłaci daninę solidarnościową?

Kto zapłaci daninę solidarnościową?

20.09.2018

18 września 2018 r. przyjęto projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Objęte nią zostaną osoby fizyczne, których dochody przekraczają 1 mln zł.

Sprawozdania w formie papierowej tylko do 30 września

Sprawozdania w formie papierowej tylko do 30 września

06.09.2018

Przedsiębiorcy mogą składać sprawozdania finansowe w dotychczasowej formie tj. dokumentu papierowego tylko do 30 września b.r.

Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

05.09.2018

4 września 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza w szczególności zmianę przepisów, które dotyczą tajemnicy przedsiębiorstwa.

Rząd szykuje kolejne zmiany w podatkach

Rząd szykuje kolejne zmiany w podatkach

30.08.2018

24 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian ustaw o podatkach dochodowych (PIT/CIT) i Ordynacji Podatkowej. MF chce, aby nowe przepisy weszły w życie już od 1 stycznia 2019 r.

Założenia Daniny Solidarnościowej

Założenia Daniny Solidarnościowej

28.08.2018

Daniną solidarnościową mają być objęte wszystkie osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskały dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł.

Kolejna nowelizacja w podatkach dochodowych

Kolejna nowelizacja w podatkach dochodowych

24.08.2018

Ministerstwo Finansów jest w trakcie prac nad nowym projektem zmian przepisów ustaw o podatkach dochodowych (PIT/CIT). Zmiany mają na celu uproszczenie i uszczelnienie polskiego systemu podatkowego.

Formularze CIT-TP oraz PIT-TP dostępne w formie elektronicznej

Formularze CIT-TP oraz PIT-TP dostępne w formie elektronicznej

01.08.2018

Ministerstwo Finansów opublikowało wzory dokumentów elektronicznych PIT-TP oraz CIT-TP, które obowiązują od 6 lipca 2018 r.

Kolejne zmiany w cenach transferowych

Kolejne zmiany w cenach transferowych

19.07.2018

16 lipca 2018 r. został opublikowany projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Kolejny podatek dla najbogatszych

Kolejny podatek dla najbogatszych

19.07.2018

Zgodnie z założeniami projektu, wprowadzona zostanie nie tylko danina solidarnościowa, która dotknie osoby najbogatsze, lecz również obowiązkowe składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Krótsze terminy przedawnienia długów

Krótsze terminy przedawnienia długów

18.07.2018

9 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r., poz. 1104).

Komunikat Ministra Finansów w sprawie nowych wzorów PIT-TP i CIT-TP

Komunikat Ministra Finansów w sprawie nowych wzorów PIT-TP i CIT-TP

10.07.2018

5 lipca 2018 r. Minister Finansów opublikował rozporządzenia określające nowe wzory PIT-TP i CIT-TP, które wchodzą w życie w dniu 6 lipca 2018 r.