Newsroom

Newsroom / Sukces Kancelarii w WSA w sprawie opodatkowania zakwaterowania pracowników

Sukces Kancelarii w WSA w sprawie opodatkowania zakwaterowania pracowników


23.05.2017

Sukces Kancelarii w WSA w sprawie opodatkowania zakwaterowania pracowników

W minionym tygodniu udało się nam uzyskać dla jednego z naszych klientów - firmy świadczącej usługi doradztwa personalnego, rekrutacji i outsourcingu - dwa pozytywne wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, uchylające interpretacje wydane uprzednio przez Ministra Finansów. W wyrokach tych Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził, że nieodpłatne zapewnianie zleceniobiorcom noclegów oraz transportu z miejsca zakwaterowania do miejsca wykonywania powierzonych zadań nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, a tym samym także składkom na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Są to bardzo istotne orzeczenia, zwłaszcza dla firm outsourcingowych, gdyż poprzez redukcję kosztów zatrudnienia zleceniobiorców mogą one zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

Mając powyższe na uwadze, zachęcamy do przeglądu stosowanych w tym zakresie w Państwa firmach rozwiązań i podjęcia działań zmierzających do wygenerowania oszczędności. Sukces będzie zależał nie tylko od trafności przedstawianej Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej czy Wojewódzkim Sądom Administracyjnym argumentacji, ale także od treści umów zlecenia i innych dokumentów.

Kontakt: