Newsroom

Newsroom / Tax Alert: Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Tax Alert: Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


20.09.2019

Tax Alert: Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

19 września 2019 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzającą następujące zmiany:

  • obniżenie podstawowej stawki podatkowej z 18% do 17%,
  • znaczne podniesienie wysokości kosztów uzyskania przychodów dla pracowników,
  • zmiana wysokości kwoty obniżającej podatek (tzw. kwoty wolnej od podatku),
  • nowy sposób obliczania zaliczek w poczet PIT w miesiącu przekroczenia progu podatkowego.

Powyższe zmiany zasadniczo wchodzą w życie już od 1 października 2019 r., choć co do niektórych z nich ustawodawca przewidział specjalne regulacje przejściowe, których celem jest dostosowanie wprowadzanych przepisów do obowiązywania dopiero od IV kwartału tego roku.

Dolna stawka skali podatkowej ulega zmniejszeniu z 18% do 17%, przy czym stawka 32% stosowana względem podstawy opodatkowania przekraczającej 85.528 zł pozostaje na niezmienionym poziomie. Obniżona stawka ma znaleźć zastosowanie już do wynagrodzenia wypłacanego w październiku nawet, jeśli jest należne za wrzesień.

Już od października pracodawcy będą zobowiązani także do uwzględniania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Zamiast 111,25 zł miesięcznie (lub 139,06 zł w przypadku wykonujących pracę poza miejscowością swojego zamieszkania) zastosowanie znajdzie kwota 250 zł (lub 300 zł). Analogicznemu podwyższeniu ulegną także kosztu uzyskania przychodu rozpoznawane przez osoby uzyskujące przychody z więcej niż jednego stosunku pracy.

Kwota zmniejszająca podatek, która do tej pory dla podstawy opodatkowania niższej od 8.000 zł wynosiła 1.440 zł została odpowiednio przeliczona w związku ze zmianą podstawowej stawki podatkowego i wynosi 1.360 zł. Zasady stopniowego obniżania jej aż do zera przy podstawie opodatkowania równej 127.000 zł zostają utrzymane w analogicznym kształcie.

Jeśli chodzi z kolei o sposób obliczania zaliczek w poczet PIT, to do tej pory dopiero od miesiąca następującego po miesiącu przekroczenia progu podatkowego płatnik był zobowiązany do pobierania zaliczek z zastosowaniem 32% stawki podatkowej. Teraz już w miesiącu przekroczenia II progu podatkowego od części dochodu podlegającego 17% stawce podatkowej pobierana będzie zaliczka obliczona z tą stawką, a od nadwyżki ze stawką 32%.

Powyższe zmiany mają charakter niewątpliwie pozytywny, jednak wprowadzenie ich z tak krótkim vacatio legis zmusza pracodawców do bardzo sprawnego dostosowywania systemów kadrowych i przeszkolenia pracowników odpowiedzialnych za naliczanie wynagrodzeń.

Kontakt: