Newsroom

Newsroom / Ultima ratio dla oszustów VAT czy zagrożenie dla zwykłych podatników?

Ultima ratio dla oszustów VAT czy zagrożenie dla zwykłych podatników?


30.01.2017

Ultima ratio dla oszustów VAT czy zagrożenie dla zwykłych podatników?

Sejm w dniu 26 stycznia 2017 roku uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza szereg nowych przestępstw do Kodeksu karnego, które mogą być zagrożone karą nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Nowelizacja kodeksu karnego wprowadza nowe przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów tj. :

  • Podrabianie lub przerabianie faktury mogące mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu będzie zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności (art. 270a znowelizowanego Kodeksu karnego);
  • Wystawianie lub użycie faktury lub faktur, której wartość lub łączna wartość jest znaczna (powyżej 200 tys. złotych), mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym będzie zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności (art. 271a znowelizowanego Kodeksu karnego);
  • W przypadku kiedy popełnienie powyższych przestępstw wiąże się  z fakturami, który wartość przekracza dziesięciokrotność mienia wielkiej wartości (10 mln zł), w takim przypadku znowelizowany kodeks karny przewiduje karę do 25 lat pozbawienia wolności.

Ponadto, ustawodawca dopuścił kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych w przypadku gdy toczy się postępowanie związane z powyższymi przestępstwami lub istnieje uzasadniona obawa popełnienia powyższych przestępstw.  Ustawodawca wprowadzając powyższą nowelizację wypowiada wojnę oszustom VAT, którzy wyłudzają miliardy złotych z budżetu Państwa. Praktyka jednak pokazuje, że również stosowanie narzędzi do walki z oszustami może uderzać także w uczciwych uczestników obrotu. W przypadku wciągnięcia uczciwego podatnika w łańcuch transakcji, które skutkują wyłudzeniem VAT, organy podatkowe często uznają wszystkich jej uczestników za współorganizatorów oszustwa. Udowodnienie własnej uczciwości jest zaś procederem bardzo trudnym i kosztownym. 

Nasze doświadczenie pokazuje, że wdrożenie i stosowanie odpowiednich procedur weryfikacji dostawców i dokumentacji zamówień oraz dostaw towarów i świadczenia usług pozwala skutecznie zminimalizować ryzyko współpracy z nieuczciwym kontrahentem, a w konsekwencji zakwestionowania odliczenia lub zwrotu VAT naliczonego, oraz powstania ryzyka odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej. W naszej ocenie, warto w szczególności zwrócić uwagę na weryfikację istniejących procedur i regulaminów oraz ich praktyczne funkcjonowanie pod kątem kompletności, efektywności i skuteczności. Szczególne znaczenie ma w tym względzie wypracowanie procedur pozwalających na minimalizację ryzyka odpowiedzialności osobistej członków zarządu, w tym na podstawie przepisów prawa karnego. Z reguły to człowiek jest najsłabszym ogniwem schematu weryfikacji, decydującym o jego skuteczności. Z tego powodu warto zwrócić szczególną uwagę na aktualizację i pogłębianie wiedzy pracowników na temat ryzyk związanych z oszustwami podatkowymi.

Jeżeli zastanawiają się Państwo jak wskazane powyżej okoliczności mogą wpływać na bezpieczeństwo prowadzonej przez Państwa działalności oraz w jaki sposób można zarządzić ryzykiem podatkowym, prosimy o kontakt.

 

Joanna Stolarek

 

Kontakt:

Wojciech Kotowski
Senior Associate, Zespół VAT
E: wojciech.kotowski@ozogtomczykowski.pl
T: +48 22 480 81 00


To również może Cię zainteresować: