Newsroom

Newsroom / Zaświadczenie pozwalające zweryfikować kontrahenta jako prezent pod choinkę?

Zaświadczenie pozwalające zweryfikować kontrahenta jako prezent pod choinkę?


21.12.2017

Zaświadczenie pozwalające zweryfikować kontrahenta jako prezent pod choinkę?

Dnia 25 grudnia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej, która umożliwi nabywcom towarów i usług pozyskiwanie zaświadczeń od organów podatkowych, czy ich kontrahenci (dostawcy) prowadzący działalność gospodarczą:

  • składają deklaracje podatkowe,
  • ujmują w złożonych deklaracjach informacje o dokonanych transakcjach,
  • zalegają z podatkami wynikającymi z deklaracji.

Zmianę na pierwszy rzut oka należy ocenić pozytywnie. Nabywcy towarów i usług zostali wreszcie wyposażeni w instrument prawny służący weryfikacji kontrahentów i dołożenia należytej staranności istotnej dla zachowania prawa do odliczenia podatku VAT. Tym samym ustawodawca potwierdził też prawidłowość praktyki stosowanej dotąd intuicyjnie przez przedsiębiorców, którzy sprawdzali swoich kontrahentów przy pomocy danych ze źródeł urzędowych, co często było uznawane za niewystarczające przez organy podatkowe i sądy administracyjne.

Kluczowa dla ostatecznej oceny wprowadzonego rozwiązania będzie praktyka organów podatkowych i sądów administracyjnych. Jeżeli będą one uznawały, że pozyskując stosowne zaświadczenia nabywcy dochowali należytej staranności, zmiana będzie jednoznacznie pozytywna. Jeśli natomiast sądy i organy będą odmawiały nabywcom prawa do odliczenia pomimo pozyskania zaświadczeń, oceniane uregulowanie będzie niestety zmianą na niekorzyść, bo dającą podatnikom złudne poczucie bezpieczeństwa.

Niezależnie od problematyki należytej staranności, istnieje wreszcie, ryzyko, że organy podatkowe będą odmawiały wydawania zaświadczeń nabywcom przed dniem zawarcia transakcji z kontrahentami. Do tego bowiem momentu nabywcy nie będą jeszcze formalnie „kontrahentami podatników prowadzących działalność gospodarczą”, a zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu tylko ci ostatni będą mogli wnioskować o wydanie zaświadczenia.

Przyszłość pokaże w jaki sposób organy państwa będą stosowały nowe przepisy i czy dadzą one podatnikom wyczekiwaną ochronę.