Newsroom

Newsroom / Zweryfikuj swoje obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zweryfikuj swoje obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu


15.11.2017

Zweryfikuj swoje obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Informujemy, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, opublikowany został nowy projekt ustawy dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „AML”). Z uwagi na bardzo szeroki zakres zmian, zamiast nowelizacji dotychczasowej ustawy, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowej. Jednym z głównych celów przyświecających legislatorom było wdrożenie odświeżonych procedur zgodnie z tzw. IV Dyrektywą AML.

Jako, że zgodnie z dyrektywą unijną przepisy powinny zostać implementowane przez państwa członkowskie UE do 26 czerwca 2017 r., polski legislator z pewnością dołoży starań, by projekt został uchwalony jak najszybciej.

 

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Poniższa tabela prezentuje kluczowe zmiany, które przewiduje projekt. Dodatkowo, zwracamy Państwa uwagę na konsekwencje wpływające na bieżącą działalność przedsiębiorców, które owe zmiany za sobą niosą.

Bardzo ważnym wymogiem wynikającym z projektu jest również obowiązek organizowania przez spółki obligatoryjnych szkoleń dla osób zajmujących się w firmie kwestiami AML.

W dobie nacisku na uczciwe budowanie wartości i zasady odpowiedzialności społecznej biznesu, warto przyjrzeć się bliżej nowym przepisom. Ich nieprzestrzeganie może prowadzić jednak nie tylko do powstania ryzyk reputacyjnych, ale także do narażenia firm na bardzo dotkliwe kary pieniężne.

Co więcej, na kanwie nowego projektu, osoby odpowiedzialne za naruszenia kwestii AML mogą zostać objęte zakazem dalszego pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym.

Stąd też oferujemy Państwu nasze wsparcie w zakresie:

  • weryfikacji Państwa obowiązków dotyczących AML,
  • stworzenia odpowiednich procedur lub modyfikacji już istniejących,
  • szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kontakt: