Podatki
Podatki / Compliance

Compliance (zarządzanie zgodnością)


Compliance to nic innego jak zapewnienie zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności operacyjnej z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawa, przepisami branżowymi, regulacjami i standardami wewnętrznymi czy zasadami etyki.

Zapewnienie takiej zgodności nie należy jednak do najłatwiejszych, gdyż na jej brak narażony jest w zasadzie każdy z obszarów działalności przedsiębiorstwa. Jak powszechnie wiadomo, większością ryzyk można jednak zarządzić i stąd coraz silniejsza potrzeba wprowadzania w przedsiębiorstwach rozwiązań, które przeciwdziałają występowaniu zjawisk takich jak:

 • nieprzestrzeganie przepisów FATCA;
 • nieposiadanie dokumentacji wymaganej z perspektywy regulacji w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych ("CFC");
 • nieprzestrzeganie przepisów podatkowych (także w zakresie obowiązków związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym);
 • brak weryfikacji kontrahentów w kontekście przepisów o VAT;
 • korupcja;
 • konflikt interesów;
 • naruszanie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych;
 • uczestniczenie w procederze prania brudnych pieniędzy;
 • stosowanie praktyk ograniczających konkurencję;
 • naruszanie praw pracowniczych czy praw człowieka;
 • nieprzestrzeganie norm związanych z ochroną środowiska naturalnego;
 • nieposiadanie wystarczającej ochrony majątku firmy i informacji poufnych;
 • naruszanie ładu korporacyjnego.

Konieczność wdrażania wspomnianych rozwiązań nierzadko wynika także z wymagań kontrahentów czy inwestorów, którzy coraz większą wagę przywiązują do danych pozafinansowych, takich jak czynniki środowiskowe, związane z odpowiedzialnością społeczną czy wreszcie czynniki ładu korporacyjnego.

Duże znaczenie w omawianym zakresie mają także przepisy obowiązującego prawa, które nakładają na największe w Polsce spółki i instytucje finansowe obowiązek raportowania wspomnianych danych w sprawozdaniach finansowych.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom stworzyliśmy multidyscyplinarny zespół, który wszechstronnie doradza we wszystkich obszarach compliance, do których należą:

 • Przegląd ryzyk, w tym:
  • prowadzenie audytów istniejących struktur, procesów i regulacji w zakresie compliance funkcjonujących u klienta;
  • weryfikacja podejścia organizacji i jej pracowników i współpracowników do kwestii etycznych;
  • identyfikacja ryzyk związanych z brakiem stosownych procedur lub ich nieprzestrzeganiem;
  • zaproponowanie i wdrożenie rozwiązań zaradczych.
 • Opracowanie planu, w tym:
  • tworzenie i aktualizacja procedur oraz regulacji wewnętrznych;
  • tworzenie strategii zarządzania ryzykiem w dłuższej perspektywie;
  • budowa mechanizmów pozwalających na wykrycie potencjalnych nieprawidłowości oraz służących przeciwdziałaniu nadużyciom;
  • analiza struktury organizacyjnej oraz przedstawienie rekomendacji odnośnie osób odpowiedzialnych za zarządzanie zgodnością w poszczególnych obszarach;
  • określenie mechanizmów raportowania działań niepożądanych z perspektywy organizacji bądź niezgodnych z przyjętymi procedurami.
 • Bieżące doradztwo:
  • kompleksowa pomoc w zarządzaniu sytuacją kryzysową;
  • wspieranie klientów w kontaktach z regulatorami;
  • przeprowadzanie szkoleń w zakresie compliance dla wyżej wymienionych osób;
  • przygotowanie organizacji do kontroli prowadzonych przez organy państwowe.
 • Wsparcie w zakresie postępowań administracyjnych i karnych, w szczególności związanych z:
  • odpowiedzialnością Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz prokurentów;
  • naruszaniem przepisów o ochronie danych osobowych czy przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji;
  • praniem brudnych pieniędzy;
  • korupcją.

Zapraszamy do kontaktu.

POLECANE ARTYKUŁY


Webinarium: Compliance – zbędny wydatek czy szansa na rozwój firmy?

Wojciech Wyrozębski członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.