Podatki
Podatki / Doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego

Doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego


Na gruncie VAT jednostki samorządu terytorialnego są specyficznymi podmiotami, które poza zakresem realizowanych zadań nałożonych przepisami prawa, wykonują również działalność gospodarczą. Z tej racji uznawane są za podatników VAT i tym samym przyznawane jest im prawo do odliczenia i odzyskania podatku VAT, w części związanej z działalnością gospodarczą.

Od wielu lat współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla i różnej wielkości. Znamy i rozumiemy problemy oraz potrzeby zarówno dużych miast, jak i średnich oraz małych gmin.

Oferujemy jednostkom samorządu terytorialnego rozwiązania spełniające ich potrzeby na poziomie merytorycznym i finansowym, w tym:

  • odzyskujemy nieodliczony VAT naliczony za nieprzedawnione okresy rozliczeniowe – w tym zakresie proponujemy kompleksowe rozwiązania, które przynoszą jednostkom samorządu terytorialnego konkretne środki finansowe;
  • weryfikujemy prawidłowość kalkulacji współczynnika VAT – projekty tego typu pozwalają na prawidłowe i optymalne kalkulowanie współczynnika VAT, co poza prawidłowością rozliczeń podatkowych, zapewnia również prawidłowość rozliczania dofinansowania zewnętrznego, gdzie nieodliczalny VAT jest kosztem kwalifikowanym;
  • porządkujemy rozliczenia VAT po uchwale NSA dotyczącej statusu gminnych jednostek budżetowych na gruncie VAT (I FPS 1/13) – w tym zakresie proponujemy kompleksowe rozwiązania pozwalające z jednej strony na prawidłowe i terminowe rozliczanie VAT, z drugiej zaś strony na minimalizację odpowiedzialności karno-skarbowej dla władz gminy;
  • prowadzimy szkolenia podatkowe w zakresie VAT uwzględniające specyfikę rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego;
  • oferujemy bieżące doradztwo podatkowe.

Zapraszamy do kontaktu.

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.