Prawo
Prawo / Doradztwo korporacyjne

Doradztwo korporacyjne


Praktyka Doradztwa Korporacyjnego świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i funkcjonowania spółek, prawa cywilnego i rynku papierów wartościowych.

Posiadamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu procesów przekształcenia i restrukturyzacji. Doradzamy w  kwestiach relacji właścicielskich, ładu korporacyjnego, regulacji compliance i odpowiedzialności członków organów. Posiadamy doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek publicznych, a także ich akcjonariuszy, w tym w zakresie  obowiązków informacyjnych, a także w kwestiach komunikacji z rynkiem. Reprezentujemy Klientów w sprawach o dziedziczenie i kompleksowo doradzamy w kwestiach związanych z sukcesją biznesu rodzinnego. Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach rejestrowych oraz zapewniamy reprezentację w sporach sądowych.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • kompleksowe doradztwo przy zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych, fundacji i stowarzyszeń, posiadamy doświadczenie w zakresie inkorporacji podmiotów zagranicznych; doradzamy przy zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw;
 • bieżącą obsługę korporacyjną spółek, w tym: zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmian statutów i umów spółek, zmian kapitałowych oraz obrotu udziałami i akcjami;
 • sporządzanie projektów, negocjacje treść oraz opiniowanie umów handlowych, jak również innych umów zawieranych w toku bieżącej działalności przedsiębiorstwa;
 • przygotowanie projektów uchwał organów spółek i wewnętrznej dokumentacji spółki, w tym również regulaminów i zasad ładu korporacyjnego;
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności spółki i członków jej organów;
 • kompleksową obsługę procesów połączeń, podziałów lub przekształceń spółek, jak również doradzamy przy ich rozwiązaniu, likwidacji lub restrukturyzacji;
 • doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, w tym nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji;
 • badania due diligence i audyty zgodności z zasadami ładu korporacyjnego, czy regulacjami z zakresu compliance m.in. spełniania wymogów MIFiD i MAR;
 • sporządzanie projektów kontraktów menedżerskich i umów zakazu konkurencji;
 • doradztwo w kwestiach związanych z prawem pracy i implementacji programów motywacyjnych;
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów gospodarczych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa handlowego, związanych z zaskarżaniem uchwał, roszczeń powstałych na gruncie transakcji M&A lub w sporach z członkami organów spółek;
 • sporządzanie dokumentacji i reprezentację Klientów w postępowaniach rejestracyjnych m.in.  przed Krajowym Rejestrem Sądowym,  Rejestrem Zastawów, organami administracji publicznej.

Zapraszamy do kontaktu.

POLECANE ARTYKUŁY


Programy akcyjne

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.