Newsletter
Newsletter

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem najbardziej aktualnych informacji o zmianach w przepisach podatkowych i aktualnych trendach prawno-podatkowych, a także o organizowanych przez naszą kancelarię szkoleniach i wydarzeniach specjalnych, zapraszamy do zapisania się do naszego Newslettera.

Informacje znajdujące się w otrzymanych materiałach nie stanowią porady prawno-podatkowej.

Wyrażam zgodę na używanie przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa i Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa oraz Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa w celach marketingowych (w tym w związku z wysyłaniem materiałów publicystycznych, naukowych i promocyjnych oraz informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.,) zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). Jestem świadom/świadoma, iż mam prawo dostępu do treści moich danych, a moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa oraz Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.) . Jestem świadom/świadoma, iż mam prawo dostępu do treści moich danych, a moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Administratorami danych osobowych są Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa oraz Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji celach marketingowych przesyłanych drogą pocztową (w przypadku zakreślenia zgody nr 2), w celach marketingowych przesyłanych drogą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w przypadku zakreślenia zgody nr 1 i 2) i/lub w celach przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (w przypadku zakreślenia zgody nr 3). Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a zgoda w każdej chwili może zostać przez Państwa odwołana.

** dane niezbędne