O nas
O nas / Nasz zespół / Karol Sowa

Liderzy Praktyk


Karol Sowa

Karol Sowa

Lider Praktyki Fuzji i Przejęć

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego w Levin College of Law, University of Florida. Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale fuzji i przejęć jednej z największych kancelarii międzynarodowych – liderze w doradztwie transakcyjnym oraz rynkach kapitałowych w Polsce. Specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym. Bierze udział w wielu złożonych transakcjach, liczonych w setkach milionów złotych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu transakcji nabywania i zbywania spółek oraz przedsiębiorstw, w tym również spółek publicznych, przygotowaniu umów restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych oraz umów joint venture. Reprezentuje zarówno zagraniczne fundusze inwestycyjne, jak i krajowych przedsiębiorców dokonujących akwizycji lub zbywających swoje przedsiębiorstwa na rzecz inwestorów finansowych lub branżowych. Posiada także doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów notowanych na GPW, m.in.: w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych oraz ich akcjonariuszy.

Kontakt

Karol Sowa

Lider Praktyki Fuzji i Przejęć

E: k.sowa@ozogtomczykowski.pl

T: +48 22 480 81 00