O nas
O nas / Nasz zespół / Adam Ossowski

SENIOR ASSOCIATES


Adam Ossowski

Adam Ossowski

Senior Associate

Doradca podatkowy w Zespole Planowania Podatkowego. Specjalizuje się w planowaniu podatkowym, międzynarodowym prawie podatkowym oraz doradztwie restrukturyzacyjnym obejmującym w szczególności połączenia, akwizycje, podziały oraz przekształcenia spółek.

Posiada niemal 9-letnie doświadczenie, które zdobywał m.in. w jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki, zajmując się kompleksową obsługą podatkową klientów z różnych sektorów. Uczestniczył i współprowadził przeglądy podatkowe, w tym badania typu due diligence. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również doradztwo i wdrażanie struktur zarządzania płynnością finansową (cash pooling) oraz bieżące doradztwo podatkowe z zakresu CIT, PIT, VAT i PCC na rzecz polskich i zagranicznych osób fizycznych i prawnych.

Adam jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i licencjonowanym doradcą podatkowym. Uprawnienia doradcy podatkowego uzyskał w 2012 roku.

Autor publikacji w prasie fachowej z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, w tym dotyczących takich zagadnień, jak: sukcesja podatkowa w procesie łączenia spółek, odpłatne zbycie wierzytelności, rozliczanie straty a przedawnienie zobowiązań podatkowych.