O nas
O nas / Nasz zespół / Roksana Barysz

ASSOCIATES


Roksana  Barysz

Roksana Barysz

Associate

Associate w Zespole Fuzji i Przejęć, adwokat.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach prawniczych obsługujących zarówno polskich jak i zagranicznych przedsiębiorców, głównie z Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Czech. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym oraz handlowym. Uczestniczyła w tworzeniu oraz likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym oddziałów przedsiębiorców zagranicznych. Doradzała w badaniach prawno-finansowych przedsiębiorców z branży farmaceutycznej oraz samochodowej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe z zakresu prawa pracy. Reprezentowała pracodawców w sporach z pracownikami wysokiego szczebla. Doradzała także w sprawie przejścia zorganizowanej części zakładu pracy oraz transgranicznego przejścia zakładu pracy. Tworzyła i opiniowała liczne kontrakty deweloperskie, umowy najmu, sprzedaży nieruchomości oraz o roboty budowlane. Z sukcesem prowadziła  postępowania sądowe w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych oraz karno-skarbowych.

W 2013 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach którego uczestniczyła w projekcie „Klinika prawa.” Jest także absolwentką Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. W 2017 roku ukończyła Podyplomowe Studia Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.