O nas
O nas / Nasz zespół / Krystyna Szydłowska

Liderzy Praktyk


Krystyna  Szydłowska

Krystyna Szydłowska

Lider Praktyki Cen Transferowych

Ekonomista, doradca podatkowy. Posiada certyfikat ACCA, międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Lider Praktyki Cen Transferowych. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie cen transferowych.

Posiada rozległe doświadczenie w obsłudze firm z sektora motoryzacyjnego, farmaceutycznego, mediowego, budowlanego, produkcyjnego, a także branży chemicznej oraz finansowej.

W swojej praktyce skupia się na projektach dotyczących polityki cen transferowych poprzez opracowanie dokumentacji cen transferowych oraz pomoc w trakcie kontroli podatkowych, ocenie skutków podatkowych różnego rodzaju rozliczeń wewnątrzgrupowych, opiniowaniu umów wewnątrzgrupowych, doradztwie związanym z konwersją działalności, opracowaniu i pomocy w implementacji struktur rozliczeń między podmiotami powiązanymi (np. centra usług wspólnych), w tym w opracowaniu analizy benchmarkingowej, reprezentowaniu klientów przed Ministerstwem Finansów w sprawach o zawarcie porozumienia dotyczącego cen transferowych. Prowadziła liczne przeglądy w zakresie cen transferowych, a także reprezentowała klientów przed władzami skarbowymi.

Projekty realizowane przez Krystynę koncentrują się na analizie ryzyka w zakresie cen transferowych i pomocy w zarządzaniu ryzykiem w tym obszarze.

Autorka liczny komentarzy dla prasy oraz prelegentka na konferencjach i szkoleniach dla przedsiębiorców. W 2019 r. zajęła 2 miejsce w kategorii "Ceny transferowe" w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną oraz została wybrana najlepszym ekspertem w zakresie Cen Transferowych w XIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika Rzeczpospolita.

Aktualności


Obowiązek przekazania informacji o grupie podmiotów (raportowanie Country-by-Country)
Uproszczona procedura APA dla NKUP
Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie cen transferowych
Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz na złożenie CIT-TP / PIT-TP oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.
Więcej czasu na dokumentację cen transferowych
Interpretacja ogólna Ministra Finansów ws. ustalenia progów dokumentacyjnych dla nierezydentów prowadzących zakład zagraniczny na terytorium RP
Interpretacja ogólna MF w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej
Komunikat Ministra Finansów w sprawie nowych wzorów PIT-TP i CIT-TP
Kolejne zmiany w cenach transferowych
Formularze CIT-TP oraz PIT-TP dostępne w formie elektronicznej
Złożenie CIT-TP oraz oświadczeń o posiadaniu dokumentacji cen transferowych
Nowe informacje na temat uproszczonej procedury APA
Wysokość oprocentowania dla pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi
Obowiązki w zakresie przepisów o cenach transferowych w 2018 r.
Wkrótce nowe przepisy dotyczące m.in. uproszczonej procedury APA
Alert podatkowy: Uproszczona procedura APA
Nasi doradcy nagrodzeni po raz kolejny!
Alert podatkowy: Objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie przygotowania analizy danych porównawczych oraz opisu zgodności transakcji z warunkami rynkowymi
Alert podatkowy: APA - raport Ministerstwa Finansów z konsultacji publicznych
Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - Wyjaśnienia MF
Alert podatkowy: Prace legislacyjne nad APA. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące procedury APA.

Kontakt

Krystyna Szydłowska

Lider Praktyki Cen Transferowych

E: k.szydlowska@ozogtomczykowski.pl

T: + 48 22 480 81 00