O nas
O nas / Nasz zespół / Krystyna Szydłowska

Liderzy Praktyk


Krystyna  Szydłowska

Krystyna Szydłowska

Lider Praktyki Cen Transferowych

Jestem doradcą podatkowym i ekonomistą z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy na rzecz podmiotów produkcyjnych (m.in. z sektora FMCG, spożywczego i in.), usługowych (centra usług wspólnych, usługi IT, branża mediowa) oraz dystrybucyjnych (artykuły luksusowe, sprzęt RTV) i in. Specjalizuję się w projektowaniu modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych, a także opracowaniu i implementacji polityki cen transferowych.

Prowadzę przeglądy w zakresie cen transferowych. Moje projekty koncentrują się na analizie ryzyka w zakresie cen transferowych i pomocy w zarządzaniu ryzykiem cen transferowych. W swojej praktyce skupiam się również na doradztwie związanym z reorganizacją/restrukturyzacją działalności.

Posiadam doświadczenie w sporządzaniu analiz porównawczych oraz dokumentacji cen transferowych, w tym również w dostosowywaniu dokumentacji przygotowanych na szczeblu grupowym do lokalnych przepisów.

Wspieram Klientów w postępowaniach przed organami skarbowymi w sprawach dotyczących cen transferowych. Swoim doświadczeniem dzielę się biorąc udział w pracach Forum Cen Transferowych, utworzonym przy Ministerstwie Finansów, zajmującym się przygotowaniem eksperckich rekomendacji i wyjaśnień prawa podatkowego w zakresie cen transferowych. Jestem również autorką licznych artykułów oraz publikacji z zakresu cen transferowych.

Kompetencje:

  • Ekonomia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
  • Uprawnienia doradcy podatkowego;
  • Członek ACCA;
  • Ekspert ds. cen transferowych BCC.;
  • Prelegentka i ekspert na ogólnopolskich kongresach;
  • Języki: angielski.

Nagrody i publikacje za ostatnie dwa lata:

  • I miejsce w kategorii „Ceny transferowe” w XIII Rankingu Doradców Podatkowych Dziennika Rzeczpospolita (2019)
  • II miejsce w kategorii "Najlepsi Doradcy - Ceny Transferowe" w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej (2019)

Aktualności


Obowiązek przekazania informacji o grupie podmiotów (raportowanie Country-by-Country)
Uproszczona procedura APA dla NKUP
Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie cen transferowych
Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz na złożenie CIT-TP / PIT-TP oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.
Więcej czasu na dokumentację cen transferowych
Interpretacja ogólna Ministra Finansów ws. ustalenia progów dokumentacyjnych dla nierezydentów prowadzących zakład zagraniczny na terytorium RP
Interpretacja ogólna MF w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej
Komunikat Ministra Finansów w sprawie nowych wzorów PIT-TP i CIT-TP
Kolejne zmiany w cenach transferowych
Formularze CIT-TP oraz PIT-TP dostępne w formie elektronicznej
Złożenie CIT-TP oraz oświadczeń o posiadaniu dokumentacji cen transferowych
Nowe informacje na temat uproszczonej procedury APA
Wysokość oprocentowania dla pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi
Obowiązki w zakresie przepisów o cenach transferowych w 2018 r.
Wkrótce nowe przepisy dotyczące m.in. uproszczonej procedury APA
Alert podatkowy: Uproszczona procedura APA
Nasi doradcy nagrodzeni po raz kolejny!
Alert podatkowy: Objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie przygotowania analizy danych porównawczych oraz opisu zgodności transakcji z warunkami rynkowymi
Alert podatkowy: APA - raport Ministerstwa Finansów z konsultacji publicznych
Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - Wyjaśnienia MF
Alert podatkowy: Prace legislacyjne nad APA. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące procedury APA.
Z końcem bieżącego miesiąca upływa termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2018 r.
Alert podatkowy: obowiązek przekazania raportu CbC-R
Alert podatkowy: Ceny transferowe – Ważne terminy!
Alert podatkowy: Korekty cen transferowych w praktyce
Alert - Ceny transferowe – Nowe obowiązki sprawozdawcze spółek giełdowych w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi
Alert – Raport OECD dotyczący transakcji finansowych

Kontakt

Krystyna Szydłowska

Lider Praktyki Cen Transferowych

E: k.szydlowska@ozogtomczykowski.pl

T: + 48 22 480 81 00