O&T w Mediach
Newsroom / O&T w Mediach / Firma płaci za loty, ale nie musi pobierać podatku u źródła

Firma płaci za loty, ale nie musi pobierać podatku u źródła


9 sierpnia 2017 |

W dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita w artykule pt. "Firma płaci za loty, ale nie musi pobierać podatku u źródła" Redaktor Aleksandry Tarki ukazał się komentarz Adama Ossowskiego, Associate w zespole Planowania Podatkowego.

"Spółka, która uiszcza za bilety lotnicze cenę powiększoną o prowizję należną pośrednikowi, ponosi ekonomiczny ciężar świadczenia, ale nie dokonuje wypłaty środków z tytułu określonego w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej, w związku z podróżami służbowymi pracowników, spółka nabywa bilety lotnicze uprawniające do przelotu na trasach obsługiwanych przez zagranicznych przewoźników. Ci nie posiadają miejsca siedziby ani zarządu na terytorium RP, nie prowadzą oni również działalności w Polsce za pośrednictwem zakładu. W większości przypadków bilety lotnicze nabywane są za pośrednictwem polskich biur podróży oraz agencji turystycznych. Potwierdzeniem zakupu biletów lotniczych jest faktura wystawiana przez pośrednika zawierająca takie dane jak nazwa (firma) zagranicznego przewoźnika oraz trasa przelotu.

Firma zaznaczyła, że na niektórych fakturach pośrednik umieszcza adnotację, że działa w imieniu i na rzecz zagranicznego przewoźnika. Zapytała czy w sytuacji nabycia biletów lotniczych za pośrednictwem polskich biur podróży lub agencji turystycznych ciąży na niej obowiązek pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonywanych na rachunek pośredników. Jej zdaniem w opisanym przypadku podmiotami zobligowanymi do pobrania i zapłaty podatku u źródła są pośrednicy, bo to oni realizują wpłaty na właściwe rachunki zagranicznych przewoźników."

Aby przeczytać cały artykuł zapraszamy na www.rp.pl

 

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.