O&T w Mediach
Newsroom / O&T w Mediach / Fiskus musi odpowiedzieć na pytania przyszłych udziałowców

Fiskus musi odpowiedzieć na pytania przyszłych udziałowców


18 maja 2017 |

W dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł  Aleksandry Tarki "Fiskus musi odpowiedzieć na pytania przyszłych udziałowców", w którym wypowiada się Adam Ossowski, Associate i doradca podatkowy.

"Pogląd NSA w przedmiotowej kwestii zdaje się być ugruntowany (por.m.in.wyroki NSA z 9 grudnia 2014 r., II FSK 3043/12oraz II FSK 1137/13)i może jedynie dziwić upór z jakim minister finansów (obecnie:minister rozwoju i finansów) od lat prowadzi spór z podatnikami w tym zakresie. Przepis umożliwiający wspólnikom wystąpienie z wnioskiem o interpretację na rzecz spółki, która ma powstać, obowiązuje od 2007 r. Zdaniem ministra, aby skorzystać z uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem na rzecz spółki, która ma zostać utworzona, wspólnicy powinni rozwiązać spółkę cywilną i utworzyć sp. z o.o. Akceptacja stanowiska ministra powodowałaby, że planowana zmiana formy prawnej prowadzonego biznesu mogłaby skutkować utratą zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Nijak interpretacja ta ma się choćby do przepisów kodeksu spółek handlowych, które dopuszczają przekształcenie m.in.spółki cywilnej w spółkę handlową z zachowaniem koncesji, ulg i zezwoleń przyznanych przed przekształceniem. Zadowalając się wynikiem wykładni literalnej, minister nie próbuje nawet postawić się w sytuacji podatnika, dla którego utrata zezwolenia (choćbyczasowa) może nieść nieodwracalne skutki."

Aby przeczytać cały artykuł zapraszamy na strone rp.pl

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.