O&T w Mediach
Newsroom / O&T w Mediach / Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości wniesionej do spółki

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości wniesionej do spółki


26 lipca 2017 |

W dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita ukazał się komentarz Anny Bergman, Junior Associate w Zespole Planowania Podatkowego, do artykułu Aleksandry Tarki  pt "Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości wniesionej do spółki".

"CIT Gdy suma odpisów amortyzacyjnych na ogólnych zasadach osiągnęła wartość wydatków poniesionych na nabycie aportu, to nie uwzględnienia się ich jako kosztów przy jego odpłatnym zbyciu.

Firma jest właścicielem nieruchomości – wyodrębnionego lokalu mieszkalnego. Nieruchomość została wniesiona do spółki jako aport przez jej jedynego wspólnika. Była to jedna z czterech nieruchomości wnoszonych przez wspólnika. Nadwyżka wartości wkładu ponad wartość nominalną została przeznaczona na kapitał zapasowy. Z początkiem grudnia 2015 r. spółka rozpoczęła amortyzację (miesięczne odpisy). Do kosztów uzyskania przychodów jest zaliczana tylko część odpisów. Jest to kwota ustalona na podstawie proporcji całkowitej wartości nieruchomości (wartośćwkładu wniesionego przypadająca na tą nieruchomość) w stosunku do wartości zaliczonej na kapitał zakładowy. Firma zapytała, w jaki sposób powinna ustalać koszty w przypadku ewentualnej sprzedaży nieruchomości.

            Fiskus odpowiedział, że w przypadku sprzedaży nieruchomości ujmowanej dla celów podatkowych jako środek trwały, koszty należy ustalić zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 16h ust. 1 pkt 1 oraz 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT. To wysokość poniesionych przez spółkę wydatków na nabycie (wramach aportu) nieruchomości pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych z art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Wartość wnoszonej nieruchomości była wyższa od wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za aport. Dlatego spółka nie będzie mogła zaliczyć do kosztów (przysprzedaży aportu) kwoty przewyższającej wartość nominalną wydanych udziałów własnych. Wartość ta nie tworzy kapitału zakładowego, nie jest przychodem podlegającym CIT. Skoro więc jest ona neutralna po stronie przychodów, to nie powinna również wpływać na wysokość kosztów uzyskania przychodów."

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem!

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.