O&T w Mediach
Newsroom / O&T w Mediach / Montaż monitoringu ze stawką 8 proc. VAT

Montaż monitoringu ze stawką 8 proc. VAT


10 lipca 2017 |

W dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł Magdaleny Narkun, Associate w Zespole VAT, Akcyzy i Ceł, dotyczący stawki VAT za montaż monitoringu. 

"Zdaniem fiskusa, system kamer i innych niezbędnych urządzeń nie może być odłączony od budynku bez uszkodzenia lub istotnej zmiany. Jest zatem trwałym elementem obiektu i zwiększa jego nowoczesność i funkcjonalność jako całości.

Organy podatkowe uznają, że zainstalowanie monitoringu (systemu kamer i innych niezbędnych urządzeń) mieści się w zakresach pojęciowych modernizacji, remontu lub dostawy budynku lub jego części (art. 41 ust. 12 ustawy o VAT).

Modernizacja, remont, konserwacja

Zgodnie z ustawą o VAT niższa stawka podatku, tj. 8 proc. ma zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym należy natomiast rozumieć obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w ww. klasyfikacji w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych."

Przeczytaj artykuł na stronie RP.pl

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.