O&T w Mediach
Newsroom / O&T w Mediach / Od 1 stycznia 2018 r. Podzielona płatność w VAT. Nowe narzędzie do walki z wyłudzeniami VAT

Od 1 stycznia 2018 r. Podzielona płatność w VAT. Nowe narzędzie do walki z wyłudzeniami VAT


17 maja 2017 |

17 maja na portaluFK.pl ukazł się artykuł Jacka Matarewicza, Lidera Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł, dotyczący podzielonej płatności w VAT.

"Na czym polega podzielona płatność w VAT

Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za towar lub usługę jest dokonywana w wartości netto na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT. Rachunek VAT to konto, z którego podatnicy będą mogli wyłącznie dokonywać przelewu na inny rachunek VAT oraz będą mogli opłacać swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT do urzędu skarbowego.

Na pisemny, uzasadniony wniosek podatnika, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wyrazić zgodę na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Zgoda wydawana będzie w formie postanowienia, podatnikom którzy nie budzą żadnych wątpliwości organu podatkowego, w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku."

Cały artykuł znajdą Państwo na stronie portalFK.pl

 

Zobacz naszą ofertę w obszarze:
Podatek VAT