O&T w Mediach
Newsroom / O&T w Mediach / Opodatkowanie VAT zbycia wierzytelności

Opodatkowanie VAT zbycia wierzytelności


16 września 2017 |

W wrześniowym wydaniu miesięcznika TaxFin.pl ukazał się artykuł Magdaleny Narkun pt. "Opodatkowanie VAT zbycia wierzytelności".

"Wierzytelność definiowana jako uprawnienie wierzyciela do żądania od dłużnika spełnienia określonego działania (świadczenia), jest prawem majątkowym, mogącym stanowić przedmiot obrotu gospodarczego.

Instytucja przelewu wierzytelności została uregulowana w przepisach art. 509-518 Kodeksu cywilnego. Istotą przelewu wierzytelności jest umowa zawierana przez wierzyciela z osobą trzecią, na mocy której osoba ta nabywa od wierzyciela przysługującą mu wierzytelność. W wyniku przelewu wierzytelności prawa przysługujące dotychczasowemu wierzycielowi przechodzą na nabywcę wierzytelności przy czym sam stosunek zobowiązaniowy nie ulega zmianie. Przeniesienie wierzytelności, co do zasady, następuje na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności."

Aby przeczytać cały artykuł zapraszamy na www.taxfin.pl

Zobacz naszą ofertę w obszarze:
Podatek VAT

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.