O&T w Mediach
Newsroom / O&T w Mediach / Podatek od nieruchomości - o czym należy pamiętać z końcem starego roku?

Podatek od nieruchomości - o czym należy pamiętać z końcem starego roku?


10 listopada 2016 | Podatki

Koniec starego roku i zbliżający się początek nowego, to nowe wyzwania dotyczące realizacji planów, ale i dyscypliny finansowej.

W związku z nadchodzącym nowym rokiem warto odpowiedzieć sobie na pytanie kiedy ostatnio (i czy kiedykolwiek?) dokonano weryfikacji faktycznych podstaw opodatkowania w podatku od nieruchomości? W ciągu roku, w podstawowych 3 kategoriach, tj. gruntach, budynkach i budowlach, mogą nastąpić zmiany wymagające aktualizacji podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości (w zależności od charakteru zmian, podstawa opodatkowania powinna być aktualizowana w trakcie bieżącego roku podatkowego, bądź od kolejnego roku).

Weryfikacja podatku od nieruchomości powinna być przeprowadzana co roku, jednak w większości przedsiębiorstw praktyka opiera się na powielaniu danych z lat ubiegłych i ewentualnym aktualizowaniu danych o zdarzenia, które miały miejsce w ostatnim roku podatkowym. Taka praktyka może być wystarczająca, ale nie zawsze. Należy pamiętać o zmianach w ustawodawstwie oraz zmianach linii orzeczniczej.

Istotnym jest, że na zmiany w podatku od nieruchomości wpływają nie tylko ustawy podatkowe, np. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ale również ustawy, do których ww. ustawa się odwołuje, tj. ustawa Prawo budowlane czy też ustawy, które mogą wpływać na zakres opodatkowania, jak np. ustawa o inwestycjach w elektrownie wiatrowe.

Czas na weryfikację podatnicy mają do 31 stycznia 2017 r. Co należy wykonać do tego czasu?

Wraz z nowym rokiem należy zwrócić szczególną uwagę na opodatkowanie środków trwałych w kategorii „budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej”, w związku z zeszłoroczną zmianą definicji obiektu budowlanego. Nieustająco istotną kwestią jest weryfikacja powierzchni użytkowych, które są podstawą wymiaru podatku od nieruchomości w kategorii „budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Również kategoria gruntów powinna zostać zweryfikowana odnośnie m.in. sposobu przeznaczenia gruntów w przedsiębiorstwie i właściwej podstawy opodatkowania.

Proces weryfikacji podstaw opodatkowania może być czasochłonny, ale z reguły przynosi korzyści w postaci obniżenia płaconego podatku lub aktualizacji wiedzy odnośnie posiadanego majątku i związanych z nim obciążeń podatkowych.

Zobacz naszą ofertę w obszarze:
Podatek od nieruchomości

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.