O&T w Mediach
Newsroom / O&T w Mediach / Rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu CIT funduszy inwestycyjnych zamkniętych od 1 stycznia 2017

Rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu CIT funduszy inwestycyjnych zamkniętych od 1 stycznia 2017


10 listopada 2016 | Podatki

31 października 2017 roku do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o CIT. Projekt, po pierwszym czytaniu, trafił do Komisji Finansów Publicznych w celu prowadzenia dalszych prac. Kluczową zmianą jest objęcie funduszy inwestycyjnych zamkniętych opodatkowaniem CIT od 1  stycznia 2017 roku.

Przede wszystkim projekt zakłada pozbawienie FIZ zwolnienia (podmiotowego) z CIT. Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 roku FIZ staną się podatnikami CIT i będą zobowiązane – na normalnych zasadach – do obliczania i uiszczania CIT.

W konsekwencji, w przypadku struktur opartych o FIZ i spółki luksemburskie typu SCSp, FIZ będzie zobowiązany zapłacić CIT od dochodów z działalności operacyjnej spółek osobowych (np. jawnych lub komandytowych).

Również dochód FIZ m. in. ze sprzedaży udziałów, akcji i innych papierów wartościowych będzie podlegał opodatkowaniu CIT na zasadach ogólnych. Opodatkowaniu CIT będą podlegać także dywidendy wypłacane przez spółki portfelowe na rzecz FIZ. Wobec powyższego, spółka wypłacająca dywidendę na rzecz FIZ, zobowiązana będzie pobrać podatek w wysokości 19%. Co ważne, w takim przypadku brak będzie możliwości zastosowania zwolnienia z CIT, bowiem ustawodawca nie przewidział takiego rozwiązania w odniesieniu do dywidend wypłacanych na rzecz FIZ.

Projekt znosi zwolnienie podmiotowe wobec wszystkich funduszy inwestycyjnych, ale wprowadza zwolnienie przedmiotowe dla wybranych funduszy, tj. funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. W przypadku tych podmiotów, pod pewnymi warunkami, możliwe będzie zwolnienie z opodatkowania dochodów (przychodów) z odsetek, dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, dochodów z tytułu zbycia wierzytelności, walut, udziałów (akcji) oraz innych papierów wartościowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z nich wynikających.

Z doniesień medialnych wynika, że w trakcie prac powstał pomysł, by ograniczyć opodatkowanie tylko do tych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które – zdaniem ustawodawcy – powstały wyłącznie dla „korzyści podatkowej”. Jednym z pomysłów jest, by opodatkowaniu nie podlegały fundusze, których certyfikaty są w rękach co najmniej 100 osób, a żadna z nich nie miałaby więcej niż 20% certyfikatów.

Wszystko wskazuje na to, że kwestia ta zostanie przesądzona na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w dniach 15 i 16 listopada. Ten pośpiech spowodowany jest chęcią wprowadzenia przepisów tak, by obowiązywały one od 1 stycznia 2017 roku (natomiast aby tak się stało, nowe regulacje muszą zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw do końca listopada).

Biorąc pod uwagę krótki okres pozostały do wejścia w życie nowelizacji, zachęcamy do niezwłocznego kontaktu z naszymi ekspertami w celu oceny, na ile projektowane regulacje wpływają na Państwa struktury oraz jakie działania należałoby wobec tego podjąć, aby zminimalizować negatywne skutki zmiany przepisów.

Zobacz naszą ofertę w obszarze:
Planowanie podatkowe

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.