O&T w Mediach
Newsroom / O&T w Mediach / Usługi niematerialne: Które można odliczać w całości, a które jedynie w ograniczonym zakresie?

Usługi niematerialne: Które można odliczać w całości, a które jedynie w ograniczonym zakresie?


14 maja 2018 | Podatki

14 maja 2018 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się  artykuł Sebastiana Serowika, prawnika w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, pt. "Usługi niematerialne: Które można odliczać w całości, a które jedynie w ograniczonym zakresie?".

"Pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów ustawy o CIT pozwalają już zaobserwować kształtowanie się pewnych trendów i linii interpretacyjnych.

Od 2018 r. ustawa o CIT zawiera ograniczenia w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne (art. 15e). Limit dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na usługi świadczone przez podmioty powiązane oraz podmioty z rajów podatkowych.

Limitowane są:

● koszty usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;

● wszelkiego rodzaju opłaty i należności za licencje, prawa autorskie, prawa własności przemysłowej (np. znaki towarowe) oraz know-how;

● należności za przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielone przez banki i SKOK-i.

Katalog ten zawiera wyłącznie usługi wymienione w przepisie regulującym opodatkowanie u źródła przychodów osiąganych przez podmioty zagraniczne w Polsce (aczkolwiek nie wszystkie). Pojawiły się więc wątpliwości, czy organy podatkowe będą je postrzegać podobnie jak w prezentowanym dotychczas stanowisku w zakresie opodatkowania ich podatkiem u źródła..."

 

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na portalu Dziennik Gazeta Prawna.

Zobacz naszą ofertę w obszarze:
Planowanie podatkowe

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.