O&T w Mediach
Newsroom / O&T w Mediach / Warto sprawdzić czy kontrahent wpłacił kaucję gwarancyjną

Warto sprawdzić czy kontrahent wpłacił kaucję gwarancyjną


19 czerwca 2017 |

W dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł Magdaleny Narkun, Associate w Zespole VAT, Akcyzy i Ceł, pt. "Warto sprawdzić czy kontrahent wpłacił kaucję gwarancyjną".

"VAT  Przedsiębiorcy kupujący tzw. towary wrażliwe odpowiadają solidarnie ze zbywcą za zaległości podatkowe, w części proporcjonalnie przypadającej na dostawę na ich rzecz. Jest jednak sposób, aby się przed tą odpowiedzialnością uchronić.

Przedsiębiorcy będący nabywcami tzw. towarów wrażliwych, wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, odpowiadają solidarnie wraz ze sprzedawcą za zaległości podatkowe, w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę zrealizowaną na ich rzecz. Odpowiedzialność solidarna ma zastosowanie wtedy, gdy: ? wartość tzw. towarów wrażliwych nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu 50 000 zł oraz ? w momencie dostawy towarów podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Zdaniem organów podatkowych, transakcje związane z wyrobami stalowymi, paliwami, olejem opałowym czy złotem stanowią bardzo duży „obszar ryzyka". Jak pokazuje doświadczenie, niezwykle trudne jest wykazanie, że okoliczności (warunki) transakcji nie miały wpływu na nieuregulowanie podatku, czy też, że nie odbiegały od okoliczności i warunków zwykle występujących w obrocie. Stąd też pojawia się pytanie w jaki sposób nabywca tzw. towarów wrażliwych może uchronić się przed odpowiedzialnością solidarną za zobowiązania podatkowe jego dostawców."

Przeczytaj artykuł na stronie rp.pl

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.