O&T w Mediach
Newsroom / O&T w Mediach / Wodny „podatek” - reaktywacja

Wodny „podatek” - reaktywacja


7 września 2017 |

W kolejnym wydaniu magazynu Nowa Energia ukazał się artykuł Macieja Zborowskiego, adwokata i doradcy podatkowego, zatytułowany "Wodny „podatek”- reaktywacja".

"Dnia 2 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Nowe przepisy implementują do polskiego porządku prawnego zasadę wynikającą z Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. „Ramową Dyrektywą Wodną”), streszczającą się w zdaniu „zanieczyszczający płaci”. Skutkowało to uchyleniem obecnie obowiązujących zwolnień z opłat za pobór wód dla potrzeb energetyki wodnej oraz dla potrzeb wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej. Pobór nowo wprowadzonych opłat będzie się odbywał na zasadach analogicznych do poboru podatków."

Cały artykuł dostępny na www.nowa-energia.com.pl

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.