O&T w Mediach
Newsroom / O&T w Mediach / Wyłączenie przepisów o zwolnieniu od podatków dochodów z dywidend w przypadku czynności niemających rzeczywistego charakteru

Wyłączenie przepisów o zwolnieniu od podatków dochodów z dywidend w przypadku czynności niemających rzeczywistego charakteru


22 czerwca 2017 |

W czerwcowym wydaniu miesięcznika TaxFin.pl ukazał się artykuł Anny Bergman, Junior Associate Zespole Planowania Podatkowego, dotyczący małej klauzuli obejścia prawa podatkowego i jej wpływu na walkę ze sztucznymi działaniami podatników.

"Ostatnie działania rządu nie pozostawiają żadnych złudzeń, że czas agresywnych optymalizacji podatkowych dobiegł końca. Wraz z prowadzeniem klauzuli obejścia prawa podatkowego, organy podatkowe zyskały nowe narzędzie nie tylko do walki z oszustami podatkowymi, ale także z podatnikami, którzy używając dostępnych środków prawnych skutecznie zmniejszali ciężar opodatkowania. Działania rządu wpisują się także w obecną politykę podatkową Unii Europejskiej, która zakłada podejmowanie działań zmierzających do zwalczania oszustw podatkowych i unikania płacenia podatków. Jednym z takich działań podjętych przez Unię Europejską, które miało bezpośredni wpływ na zmianę polskich przepisów podatkowych było przyjęcie Dyrektywy 2015/121, zmieniającej Dyrektywę w sprawie spółek dominujących i zależnych. Porównując jednak zapisy wprowadzone do Dyrektywy z przepisami, które znalazły się w polskiej ustawie, można powziąć wątpliwość, czy polski ustawodawca nie przyjął rozwiązań bardziej ingerujących w swobodę podatników niż te przewidziane w przepisach unijnych."

Cały artykuł mogą Państwo znaleźć na portalu TaxFin.pl

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.