Newsroom

Newsroom / Alert podatkowy – 0% VAT na walkę z koronawirusem

Alert podatkowy – 0% VAT na walkę z koronawirusem


23.03.2020

Alert podatkowy – 0% VAT na walkę z koronawirusem

W dniu 12 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt mający wprowadzić stawkę 0% na towary niezbędne do walki z COVID-19.

Zmiana polegać ma na dodaniu § 9b w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2350), który wprowadza stawkę 0% na następujące towary:

 

  • wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;
  • szkła laboratoryjne i aparatura laboratoryjna, produkty lecznicze oraz substancje czynne
    w rozumieniu ustawy z dnia 6 września z 2001 r. Prawo farmaceutyczne;
  • produkty biobójcze – środki dezynfekujące, specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w wodzie, powietrzu i glebie;
  • środki ochrony indywidualnej – maski, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Znowelizowane przepisy mają ułatwić niesienie pomocy rzeczowej w postaci darowizn określonych towarów związanych z ochroną zdrowia na rzecz określonych podmiotów realizujących zadania publiczne. Adresatami bezpłatnych dostaw ma być Agencja Rezerw Materiałowych oraz Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Dostarczone towary miałyby zostać wykorzystane przez te podmioty przy realizacji ich zadań podejmowanych w związku ze zwalczaniem COVID-19.

Warunkiem stosowania preferencji będzie zawarcie, pomiędzy podatnikiem dokonującym darowizny towarów a obdarowanymi, pisemnej umowy darowizny, z której będzie wynikało, że darowane towary będą wykorzystane do wykonywania ww. zadań.

Projektowane rozporządzenie przewiduje możliwość stosowania obniżonej do 0% stawki VAT dla darowizn, które miały miejsce począwszy od 1 lutego 2020 r. Wymóg zawarcia umowy darowizny odnoszący się do daty przed wejściem w życie rozporządzenia będzie mógł być zastąpiony pisemnym potwierdzeniem dokonania darowizny, przez darczyńcę i obdarowanego.

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Będziemy Państwa informować o dalszych losach projektu.

Zapraszam do kontaktu.

Kontakt:

dr Jacek Matarewicz

Partner, Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł