Newsroom

Newsroom / Alert podatkowy: Ceny transferowe – Ważne terminy!

Alert podatkowy: Ceny transferowe – Ważne terminy!


10.12.2019

Alert podatkowy: Ceny transferowe – Ważne terminy!

Zbliża się zamknięcie roku 2019. W związku z licznymi pytaniami, podsumowaliśmy najważniejsze terminy dotyczące obowiązków dokumentacyjnych oraz sprawozdawczych dla podmiotów, które realizują transakcje z podmiotami powiązanymi.

 

Obowiązki dokumentacyjne

Element dokumentacji Termin
Dokumentacja lokalna (local file) Koniec 9-ego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego
Dokumentacja grupowa (master file) Koniec 12-ego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego
Przedłożenie dokumentacji na żądanie organów skarbowych W ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania

 

 

Obowiązki sprawozdawcze

W zakresie obowiązków sprawozdawczych zwracamy uwagę na nowe sprawozdanie TP-R (które zastępują dotychczasowe CIT-TP/ PIT-TP), stanowiące nowoczesny system raportowania szczegółowych informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi. Nowa forma raportowania o cenach transferowych TP-R składana będzie drogą elektroniczną.

 

Podatnicy będą zobowiązani do wskazania w TP-R m. in. ogólnych informacji finansowych, danych odnoszących się do realizowanych transakcji oraz rezultatów przeprowadzonych analiz danych porównawczych (tzw. analiz benchmarkingowych). W raporcie TP-R podatnik wskaże między innymi informacje na temat metod i cen stosowanych w rozliczeniach z powiązanymi kontrahentami, a także szczegółowe informacje odnośnie sposobu ich weryfikacji, np. korzystanie z porównania danych wewnętrznych lub danych zewnętrznych nt. cen, wycena ekspercka, ustalenie przedziału stanowiącego rezultat analizy danych porównawczych, wskazanie osiągniętych wskaźników, itd.

 

W tabeli podsumowaliśmy harmonogram działań dotyczących sprawozdawczości w zakresie cen transferowych.

Dokument Termin
Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej Koniec 9-ego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego
TP-R Koniec 9-ego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego
CbC-P Koniec 3-ego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego
CbC-R Koniec 12-ego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego

 

Gdyby mieli Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon