Newsroom

Newsroom / Alert podatkowy: Podatek u źródła - objaśnienia Ministerstwa Finansów oraz odroczenie wejścia w życie

Alert podatkowy: Podatek u źródła - objaśnienia Ministerstwa Finansów oraz odroczenie wejścia w życie


01.07.2019

Alert podatkowy: Podatek u źródła - objaśnienia Ministerstwa Finansów oraz odroczenie wejścia w życie

Wejście w życie nowych przepisów w zakresie podatku u źródła przez osoby prawne zostało przesunięte na 1 stycznia 2020 roku. A zatem, do końca 2019 r. obowiązują dotychczasowe zasady poboru podatku u źródła, w tym obowiązek zachowania zasady należytej staranności, która obowiązuje niezmiennie od 1 stycznia 2019 roku.

Dodatkowo, Ministerstwo Finansów w dniu 19 czerwca br. opublikowało projekt objaśnień w zakresie stosowania nowych regulacji. Opublikowane objaśnienia dotyczą przede wszystkim następujących kwestii istotnych w poborze podatku u źródła:

  • mechanizmów, na mocy których płatnik uprawniony jest do zastosowania niższej niż stawka podstawowa podatku u źródła w momencie wypłaty należności, pomimo przekroczenia progu kwotowego;
  • rzeczywistego właściciela należności;
  • rzeczywistej działalności gospodarczej;
  • należytej staranności, w tym wpływu powiązań pomiędzy podatnikiem i płatnikiem na ocenę dochowania należytej staranności;
  • zwrotu podatku u źródła, a w szczególności zwrotu podatku w przypadku braku ustaleń umownych dotyczących ubruttowienia należności oraz trybu wnioskowania o zwrot podatku w przypadkach, gdy podatek jest pobierany również od tej części należności, która nie przekracza kwoty 2 milionów złotych;
  • wybranych aspektów technicznych, np. sposobu kalkulacji progu 2 mln złotych.

Najwięcej miejsca w objaśnieniach poświecono omówieniu definicji rzeczywistego właściciela należności i związanego z tą definicją kryterium prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej oraz wymogowi dochowania należytej staranności.

Link do tekstu opublikowanego projektu objaśnień podatkowych.

Jeżeli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt.

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon