Newsroom

Newsroom / Alert podatkowy: Prace legislacyjne nad APA. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące procedury APA.

Alert podatkowy: Prace legislacyjne nad APA. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące procedury APA.


08.08.2019

Alert podatkowy: Prace legislacyjne nad APA. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące procedury APA.

W lipcu br. informowaliśmy Państwa o dalszych działaniach Ustawodawcy w procedowaniu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych („Ustawa”). W dniu 2 sierpnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została kolejna wersja projektu Ustawy niezawierająca regulacji dotyczących uproszczonych uprzednich porozumień cenowych (tzw. małych APA lub uAPA).

Jak wynika z Raportu z konsultacji i opiniowania projektu Ustawy, ze względu na dużą liczbę, szczegółowość i złożoność uwag zgłoszonych w konsultacjach publicznych projektu Ustawy w zakresie regulacji dotyczącej uproszczonych porozumień cenowych (w tym szereg uwag do przepisu art. 15e ustawy o CIT, obejmującychm.in. rozwiązania alternatywne względem uAPA), regulacja dotycząca uproszczonych porozumień cenowych, rozwiązań alternatywnych do uproszczonych porozumień cenowych została wyłączona z projektu do odrębnego procedowania. Zdaniem Ustawodawcy, wyłączenie tych rozwiązań do odrębnego procedowania ma na celu przygotowanie systemowego rozwiązania, które będzie stanowiło jak najbardziej satysfakcjonujące rozwiązanie z punktu widzenia podatników oraz budżetu państwa.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów zapewnia, że nowa regulacja dotycząca uprzednich porozumień cenowych zawiera szereg usprawnień postępowania w sprawie wydania uprzednich porozumień cenowych, co sprawia, że jest ona korzystniejsza dla podatników niż regulacja dotychczas obowiązująca.

Niezależnie od prowadzonych prac legislacyjnych, Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie internetowej wyjaśnienia i odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania związane z procedurą zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA). Dokument zawiera odpowiedzi na blisko 30 pytań dotyczących m.in. spotkania wstępnego, wniosku o APA i samej procedury APA. Szczegóły wyjaśnień dostępne są na Ministerialnej stronie.

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów opublikowany dokument będzie poszerzany o kolejne kwestie pojawiające się w toku prowadzonych postępowań. Zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami MF.

Kontakt:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon