Newsroom

Newsroom / Alert podatkowy - ulga na robotyzację

Alert podatkowy - ulga na robotyzację


21.09.2020

Alert podatkowy - ulga na robotyzację

Ministerstwo Rozwoju wraz z Ministerstwem Finansów pracuje obecnie nad projektem nowej ulgi podatkowej tzw. ulgi na robotyzację przemysłową.

Ulga na robotyzację przemysłową ma zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r.

 

Założenia ulgi na robotyzację przemysłową

  • Głównym celem ulgi na robotyzację przemysłową będzie promocja rozwoju robotyzacji przemysłowej w polskich przedsiębiorstwach.
  • Zasady funkcjonowania ulgi na robotyzację przemysłową będą zbliżone do zasad rozliczania ulgi B+R. Zatem najpierw koszty na robotyzację przedsiębiorcy odliczą w ciągu roku podatkowego na zasadach ogólnych jako koszt uzyskania przychodów (np. poprzez odpisy amortyzacyjne), a następnie będą oni uprawnieni dokonać odrębnego odpisu w zeznaniu rocznym.
  • Ulga na robotyzację będzie dawać prawo do dodatkowego odliczenia 50% kosztów robotyzacji podmiotom prowadzącym działalność przemysłową (produkcyjną). Efektywna korzyść wyniesie więc do 9,5% poniesionych kosztów z tytułu robotyzacji.
  • Definicja robota przemysłowego i zasady korzystania z ulgi na robotyzacja przemysłową zostaną umieszczone w ustawach PIT oraz CIT. Ulga ma mieć charakter powszechny – prawo do skorzystania z ulgi nie będzie uzależnione od wielkości czy branży, w której przedsiębiorca funkcjonuje.
  • Pilotażowo ulga będzie obowiązywać w Polsce przez okres 5 lat tj. w latach 2021-2025 r. Oznacza to, że aby z ulgi skorzystać wydatek na robotyzację winien być poniesiony najpóźniej do 31 grudnia 2025 r. – na rozliczenie wydatku podobnie jak w uldze B+R podatnik będzie miał 6 lat od momentu jego poniesienia.

 

Koszty robotyzacji

Za koszty kwalifikowane uznawane będą:

  • Koszt nabycia (wytworzenia) fabrycznie nowych maszyn i urządzeń peryferyjnych. Przy czym koszty robotyzacji obejmą nabycie robotów przemysłowych, urządzeń peryferyjnych funkcjonalnie związanych z robotami, maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy służących do zapewnienia bezpieczeństwa i ergonomii korzystania z robota przemysłowego, maszyn lub urządzeń służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych oraz urządzeń do interakcji człowiek-maszyna.
  • Koszt WNiP niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych.
  • Nabycie usługi szkoleniowej związanej z robotem przemysłowym.
  • Opłaty, ustalone w umowie leasingu finansowego na nabycie robotów przemysłowych, o ile po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Podobnie jak przy uldze B+R, w przypadku uzyskiwania dotacji unijnych, z ulgi na robotyzację przemysłową podatnicy będą mogli skorzystać w części niesfinansowanej dotacją.

Ministerstwo Finansów szacuje, że łączny koszt implementacji ulgi na robotyzację przemysłową wyniesie 1.1 mld zł w ciągu 5 lat obowiązywania nowych przepisów.

 

Będziemy dla Państwa na bieżąco monitorować prace nad ostatecznym kształtem omawianej ulgi.

Kontakt:

Bartłomiej Biały

Partner, Lider Praktyki Planowania Podatkowego i Podatków Transakcyjnych

Michał Czajkowski

Associate