Newsroom

Newsroom / Alert podatkowy - Zwolnienie z VAT i cła sprzętu medycznego i ochronnego przywożonego do Polski

Alert podatkowy - Zwolnienie z VAT i cła sprzętu medycznego i ochronnego przywożonego do Polski


06.04.2020

Alert podatkowy - Zwolnienie z VAT i cła sprzętu medycznego i ochronnego przywożonego do Polski

Komisja Europejska Decyzją z dnia 3 kwietnia 2020 r. (Decyzja Komisji (UE) 2020/491 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 2146) ) zdecydowała, że zwolni z należności celnych przywozowych i z VAT wszelkie towary potrzebne do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r. Zwolnieniem objęte będą importowane towary przeznaczone do walki z koronawirusem, w tym przede wszystkim sprzęt medyczny i ochronny taki jak: respiratory, maseczki, wyposażenie szpitali.

Początkowo tj. od 26 marca 2020 r. Polska zawiesiła pobór cła i VAT w imporcie sprzętu ochronnego i medycznego sprowadzanego do kraju spoza UE, w międzyczasie występując o zgodę Komisji Europejskiej na całkowite zwolnienie z VAT i cła powyższych towarów. O powyższą zgodę wraz z Polską wystąpiły sukcesywnie wszystkie kraje Unii Europejskiej. Otrzymanie pozytywnej decyzji KE oznacza, że danin już zawieszonych, nie trzeba wpłacać.

W tej sytuacji najważniejsze jest, aby sprzęt i środki medyczne szybko trafiły tam, gdzie są potrzebne. Dzięki zniesieniu ceł i podatku VAT na przywóz tych produktów spoza UE Komisja Europejska pomoże zwiększyć dostępność tych produktów - mówi cytowany w komunikacie KE Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki.

Zgodnie z prawem unijnym Decyzje to wiążące akty prawne mające zastosowanie do jednego lub większej liczby krajów UE, przedsiębiorstw lub osób fizycznych, które nie muszą być transponowane do prawa krajowego i są skuteczne z chwilą powiadomienia.

Decyzja dotycząca sprzętu medycznego i ochronnego przywożonego do wszystkich państw członkowskich Unii obowiązuje z mocą wsteczną od dnia 30 stycznia 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Decyzja Komisji (UE) 2020/491 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 2146)

 

Decyzję Komisji Europejskiej w całości można pobrać pod tym linkiem.

Kontakt:

dr Jacek Matarewicz

Partner, Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł