Newsroom

Newsroom / Alert prawny: Na E-KRS i prostą spółkę akcyjną trzeba będzie poczekać.

Alert prawny: Na E-KRS i prostą spółkę akcyjną trzeba będzie poczekać.


10.01.2020

Alert prawny: Na E-KRS i prostą spółkę akcyjną trzeba będzie poczekać.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, Sejmowa komisja sprawiedliwości poparła poselskie poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 45 i 45A). Jednym z ich skutków ma być przesunięcie o rok – do 1 marca 2021 roku - wejścia w życie przepisów dot. Prostej Spółki Akcyjnej. To konsekwencja odroczenia wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego. Poprawki te nie były przygotowywane w Ministerstwie Rozwoju.

Przesunięcie daty wprowadzenia zmian nie jest dobrą informacją dla polskich przedsiębiorców. Prosta spółka akcyjna ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie startupów na elastyczną formę prawną, zaś elektroniczne postępowanie rejestrowe miało ułatwić oraz przyspieszyć wpisy do KRS. Przedłużenie o rok nowelizacji może być efektem niedostatecznego przygotowania systemów teleinformatycznych niezbędnych dla wdrożenia E-KRS.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem:

Paweł Szumowski

p.szumowski@ozogtomczykowski.pl

Kontakt:

Paweł Szumowski

Senior Associate