Newsroom

Newsroom / Alert prawny: Pierwsze spółki muszą wpisać się do Centralnego Rejestru Beneficjentów

Alert prawny: Pierwsze spółki muszą wpisać się do Centralnego Rejestru Beneficjentów


23.10.2019

Alert prawny: Pierwsze spółki muszą wpisać się do Centralnego Rejestru Beneficjentów

Dla spółek handlowych (z wyłączeniem spółek publicznych) zarejestrowanych w tej dacie tj. 13.10.2019 r., w poniedziałek 21.10.2019 mija 7-dniowy termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych takich spółek.

Brak dopełnienia obowiązku zgłoszenia może skutkować karą pieniężną dla Spółki do 1.000.000 zł. Jednocześnie osoba dokonująca zgłoszenia (członek zarządu/wspólnik) informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji ponosić będzie  odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do Rejestru, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji nie ponosi odpowiedzialności.

Jednocześnie przypominamy, że spółki zarejestrowane przed 13.10.2019 r. muszą dokonać wpisu do rejestru do 13.04.2020 r.

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zespół Kancelarii Ożóg Tomczykowski pozostaje do Państwa dyspozycji.

Kontakt:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon