Newsroom

Newsroom / Alert prawny - projekt ustawy o e-doręczeniach

Alert prawny - projekt ustawy o e-doręczeniach


09.10.2020

 Alert prawny - projekt ustawy o e-doręczeniach

Do chwili obecnej nie funkcjonowało jednolite rozwiązanie teleinformatyczne, które umożliwiałoby powszechną wymianę korespondencji elektronicznej pomiędzy obywatelami a administracją publiczną. Podmioty publiczne samodzielnie radzą sobie z tymi niedogodnościami, tworząc własne, indywidualne, systemy informatyczne, usługi czy procedury. Wygląda na to, że w najbliższym czasie czeka nas diametralna zmiana w sposobie komunikacji z administracją publiczną.

7 października Sejm RP uchwalił ustawę o e-doręczeniach. Ma ona na celu zapewnienie w możliwie najpełniejszy sposób świadczenia przez administrację publiczną usług elektronicznych, a co za tym idzie umożliwienie obywatelom załatwienia określonej sprawy urzędowej bez konieczności wychodzenia z domu. E-doręczenia mają stać się wygodną i szybką alternatywą dla tradycyjnej, papierowej formy komunikacji pomiędzy obywatelami a urzędami. Wysyłanie oraz odbieranie korespondencji urzędowej (w tym listów poleconych) będzie możliwe w formie elektronicznej.   

Ustawa przygotowana w resorcie cyfryzacji ma za zadanie ograniczyć do minimum korespondencję 
w formie papierowej. Nie oznacza to jednak jej całkowitego wykluczenia. Osoby, które nie będą miały możliwości korzystania z formy elektronicznej będą mogły nadal posługiwać się tradycyjną formą korespondencji, wystarczy że zgłoszą taką wolę. Przepisy ustawy przewidują możliwość przetwarzania korespondencji z formy elektronicznej na papierową i odwrotnie, w zależności od preferowanej przez obywatela formy. Dzięki tzw. publicznej usłudze hybrydowej, świadczonej przez wyznaczonego operatora, podmioty publiczne będą wysyłać i odbierać korespondencję elektronicznie, podczas gdy obywatele będą mogli korzystać w dalszym ciągu z tradycyjnej papierowej formy. W ocenie resortu cyfryzacji regulacje ustawowe są rewolucyjne, ponieważ wprowadzają tzw. domyślność cyfrową, co oznacza, że elektroniczna forma stanie się domniemaną formą korespondencji dla urzędów. W stosunku do obywateli pozostanie jednakże dobrowolna i co ważne bezpłatna.

Warto zaznaczyć, że e-doręczenia będą równoznaczne w skutkach prawnych z  wysłaniem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru czy doręczeniem osobistym. Zgodnie z założeniami ustawodawcy e-doręczenia mają zapewnić przejrzystą i prostą w obsłudze formę komunikacji. Jak wskazuje ustawa, każdy obywatel będzie miał jeden adres dla całej komunikacji z administracją. W celu wymiany korespondencji z urzędami w formie elektronicznej niezbędne będzie założenie specjalnej skrzynki e-doręczeniowej, która ma działać w tożsamy sposób jak zwykła skrzynka mailowa, przy czym będzie ona w odpowiedni sposób zabezpieczona.

Zupełnie nowym rozwiązaniem na gruncie wspomnianej ustawy, jest publiczny rejestr adresów elektronicznych, który będzie stanowił tzw. bazę adresów elektronicznych. Wpisanie przez nas adresu do doręczeń elektronicznych do powyższej bazy, zobowiąże podmiot publiczny do doręczania nam dokumentów właśnie na ten adres. Dzięki temu nie będzie konieczności korzystania z różnych kont w określonych systemach informatycznych administracji publicznej. Jedna skrzynka e-mail umożliwi nam obieranie i przeglądanie całej korespondencji. 

Usługa e-doręczeń przewidziana przez ustawodawcę, będzie świadczona przez wyznaczonego operatora, którym do 2025 r. będzie Poczta Polska. Kolejny operator zostanie wyłoniony w formie przetargu. Uchwalona przez Sejm ustawa została skierowana do Sejmu, a do końca roku ma ona wejść w życie. Na początek 2021 r. zaplanowane zostały testy pilotażowe dla e-doręczenia, a sam projekt ma zostać wdrożony do końca 2022 r.

 

Kontakt:

Michał Mieszkiełło

Partner, Lider Praktyki Doradztwa Korporacyjnego