Newsroom

Newsroom / Alert prawny: Przepisy o Prostej Spółce Akcyjnej wejdą w życie 1 marca 2020 r.

Alert prawny: Przepisy o Prostej Spółce Akcyjnej wejdą w życie 1 marca 2020 r.


06.08.2019

Alert prawny: Przepisy o Prostej Spółce Akcyjnej wejdą w życie 1 marca 2020 r.

W miniony piątek, 2 sierpnia 2019 r., Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą Kodeks spółek handlowych, stanowiącą ostatnią z pakietu „100 zmian dla firm” przygotowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Na podstawie nowelizacji do systemu prawnego zostanie wprowadzony trzeci typ spółki kapitałowej tj. Prosta Spółka Akcyjna („PSA”). Według założeń ustawodawcy PSA ma być połączeniem najlepszych cech już istniejących spółek oraz ma stanowić nowoczesną i elastyczną formę prowadzenia działalności, ułatwiającą pozyskiwanie kapitału przez start-upy, zapewniającą możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i innych narzędzi teleinformatycznych na każdym etapie funkcjonowania spółki.

Dotychczas przepisy dotyczące funkcjonowania spółek handlowych podlegały powolnym zmianom. Główne założenia systemu opierały się na regulacji Kodeksu handlowego, który wszedł w życie w 1934 r. Następnie, w latach dziewięćdziesiątych uchwalono Kodeks spółek handlowych i stopniowo harmonizowano przepisy z prawem europejskim, a także wprowadzono możliwość wykorzystania technologii teleinformatycznej przy zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wejście w życie nowelizacji istotnie zmieni system prawa handlowego, gdyż wprowadzi zupełnie odmienną od istniejących spółkę kapitałową o obszernej regulacji prawnej.

Prosta Spółka Akcyjna ma łączyć cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej.

Główne cechy Prostej Spółki akcyjnej to:

  • brak barier wejścia (1 zł kapitału na start),
  • szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą „tradycyjną”),
  • uproszczenie i elektronizacja procedur w spółce (w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji),
  • duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki; maksymalnie wykorzystany kapitał ludzki (w tym akcje za prace i usługi),
  • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki, które zapewniają ochronę jej wierzycielom,
  • łatwość rozporządzania akcjami spółki i prowadzenie emisji nowych akcji,
  • uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza – dopuszczenie wykorzystania blockchainu do prowadzenia tego rejestru, co ma być wyrazem otwarcia się na najnowocześniejsze technologie,
  • brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków – akcje PSA nie będą notowane na giełdzie; jednocześnie będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę,
  • nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów),
  • uproszczona likwidacja PSA – skrócony został, w stosunku do innych spółek, czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji, a dodatkowo możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji –przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.

Bez wątpienia wprowadzenie Prostej Spółki Akcyjnej jest odpowiedzią na konieczność uelastycznienia zasad funkcjonowania spółek kapitałowych. Jednakże, ostatecznie to praktyka obrotu prawno - gospodarczego zweryfikuje czy wprowadzone przez ustawodawcę przepisy o PSA ułatwią funkcjonowanie spółek i napędzą inwestycje w działalność innowacyjną i nowe technologie.

Kontakt:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon