Newsroom

Newsroom / Alert prawny - Tarcza 6.0 a dominujący kod PKD

Alert prawny - Tarcza 6.0 a dominujący kod PKD


12.01.2021

Alert prawny - Tarcza 6.0 a dominujący kod PKD

W poprzednim alercie dostępnym pod linkiem pisaliśmy o najważniejszych rozwiązaniach pomocowych tzw. Tarczy Antykryzysowej 6.0  („Tarcza 6.0”), obejmujących m.in.: jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, „branżową mikropożyczkę” oraz „branżowe” zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r.

W dniu 19 grudnia 2020 r. ruszył nabór wniosków na bezzwrotne dotacje w ramach Tarczy 6.0 w Powiatowych Urzędach Pracy. Natomiast od 30 grudnia 2020 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski w sprawie zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz otrzymania jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. można składać najpóźniej do dnia
31 stycznia 2021 r. Natomiast wnioski o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe można składać najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Jak wskazywaliśmy w poprzednim alercie, beneficjentami pomocy z Tarczy 6.0 mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według klasyfikacji PKD jako rodzaj przeważającej działalności jednym ze wskazanych w Tarczy 6.0 kodów PKD.

W związku z powyższym, uzależnienie pomocy od spełnienia m.in. powyższej przesłanki może rodzić problemy dla przedsiębiorców, którzy nie dokonali aktualizacji kodów PKD ujawnionych w KRS lub CEIDG. Jest to istotne, ponieważ konsekwencją zaniedbań może być nawet utrata szansy na uzyskanie wsparcia. Nawet w sytuacji gdy dany przedsiębiorca rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą pod określonym kodem PKD wskazanym w Tarczy 6.0 i jest to jego działalność dominująca, ale działalność ta nie jest określona w KRS lub CEIDG jako przeważający rodzaj działalności – nie może on ubiegać się o pomoc z Tarczy 6.0.

Wobec tego, niezależnie od tego jaką obecnie działalność przeważającą prowadzi dany przedsiębiorca – decydujący jest wpis w rejestrze CEIDG lub KRS na dzień 30 września 2020 r. Warto zaznaczyć, że w CEIDG oraz KRS, jako przeważający rodzaj działalności można wskazać wyłącznie 1 kod PKD. Prowadzić to może do problematycznych sytuacji, w której przedsiębiorca prowadzący aktualnie np. restaurację zostanie pozbawiony wsparcia finansowego z uwagi na to, że w jego CEIDG lub KRS widnieje nadal przeważający kod PKD związany z jego poprzednim rodzajem działalności, nieobjętym Tarczą 6.0. Podobny problem może dotyczyć przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą objętą kodem PKD wskazanym w Tarczy 6.0 (dotkniętą również spadkiem przychodów na skutek COVID-19) - lecz tylko jako działalność poboczną. Tacy przedsiębiorcy również nie mogą liczyć na wsparcie w ramach Tarczy 6.0.

Należy więc podkreślić, że dla otrzymania wsparcia z Tarczy 6.0 bez znaczenia jest fakt, jaką działalność prowadzi w rzeczywistości przedsiębiorca - decydująca jest bowiem treść wpisu przeważającej działalności do CEIDG lub KRS na dzień 30 września 2020 r.

W związku z powyższym okazuje się, że priorytetową kwestią jest aktualizacja danych rejestrowych w zakresie rodzaju działalności a przede wszystkim w zakresie przeważającej działalności. Brak aktualizowania pierwotnie wpisanej listy kodów PKD, gdy przedsiębiorca zmienia profil działalności, okazuje się być w obecnej sytuacji problematyczny. Przedsiębiorcy, którzy nie mają uporządkowanych kodów PKD mogą mieć problemy z uzyskaniem dofinansowania z Tarczy 6.0. Warto też zadbać o taką aktualizację w kontekście ewentualnych przyszłych rozwiązań pomocowych.

Kontakt:

Michał Mieszkiełło

Partner, Lider Praktyki Doradztwa Korporacyjnego