Newsroom

Newsroom / Dr Radosław Bulejak Przewodniczącym Zespołu ds. Ordynacji podatkowej

Dr Radosław Bulejak Przewodniczącym Zespołu ds. Ordynacji podatkowej


28.02.2019

Dr Radosław Bulejak Przewodniczącym Zespołu ds. Ordynacji podatkowej

Zespół Roboczy ds. Ordynacji podatkowej działa przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców w ramach Rady Przedsiębiorców i ma zajmować się analizą problemów związanych ze stosowaniem przepisów Ordynacji podatkowej oraz możliwych działań ze strony Rzecznika, w tym opiniować projekty ustaw podatkowych. Dr Bulejak reprezentuje w Zespole Business Center Club.

Kontakt:

dr Radosław Bulejak

Senior Associate