Newsroom

Newsroom / Dziś wchodzi w życie JPK

Dziś wchodzi w życie JPK


01.07.2016

Dziś wchodzi w życie JPK

Z dniem 1 lipca 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej, która wprowadza do tej ustawy nowy art. 193a. Przepis ten niesie ze sobą możliwość żądania przez organ podatkowy przesłania określonych danych księgowych i podatkowych podatnika w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach. Zmianę tę określa się mianem informatycznej rewolucji w zakresie przeprowadzania kontroli podatkowych u przedsiębiorców.

Regulacja JPK jest obligatoryjna od 1 lipca 2016 r. dla tzw. dużych przedsiębiorców. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nowelizacja przewiduje okresy przejściowe we wprowadzeniu JPK (do końca czerwca 2018 r.). W interpretacji ogólnej z dnia 20 czerwca 2016 r. Minister Finansów stwierdził, że okresy przejściowe stosuje się odpowiednio do podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Według zapewnień przedstawicieli resortu finansów wejście w życie przepisów dotyczących JPK od 1 lipca 2016 r. oznacza, że organy podatkowe nie będą też żądać od firm plików w formacie JPK za okresy sprzed 1 lipca 2016 r.

Należy pamiętać, że niezależnie od powyższego nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadza również m.in. art. 82 § 1b Ordynacji. Przepis ten generuje obowiązek przesyłania, bez wezwania organów podatkowych do 25 dnia następnego miesiąca, ewidencji VAT w formacie JPK.

Informujemy również, że 29 czerwca 2016 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami w mediach naszych doradców na temat JPK – kliknij tutaj.

Kontakt:

dr Jacek Matarewicz

Partner, Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł