Newsroom

Newsroom / Kancelaria Ożóg Tomczykowski na Radomskich Spotkaniach z Podatkami

Kancelaria Ożóg Tomczykowski na Radomskich Spotkaniach z Podatkami


26.02.2019

Kancelaria Ożóg Tomczykowski na Radomskich Spotkaniach z Podatkami

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu wraz z Fundacją Przedsiębiorczości i Rynku Pracy oraz Partnerami zaprosili do udziału w I Sympozjum Naukowym z cyklu Radomskie Spotkania z Podatkami. Spotkanie dotyczyło Administracyjno-prawnych aspektów kontroli podatkowych i celno-skarbowych

Tematyka cyklu obejmuje szeroki zakres zagadnień, dotyczących administracyjnych i prawnych, a co za tym idzie, także finansowych aspektów kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Uczestnicy Sympozjum mieli okazję wysłuchać dwóch referatów:

  • Dr. Radosława Bulejaka dotyczący Ciężaru dowodu w kontroli celno-skarbowej 
  • Dr. Jacka Matarewicza dotyczący Właściwości naczelnika urzędu celno-skarbowego w sprawie określenia sankcji VAT oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego

Cykl został stworzony z zamysłem, aby organizowane w jego ramach wydarzenia stały się one rozpoznawalnym wydarzeniem o charakterze naukowym, a przede wszystkim praktycznym, odwiedzanym zarówno przez przedstawicieli świata nauki, jak i praktyków, a także platforma poglądów i doświadczeń.

Kontakt:

dr Jacek Matarewicz

Partner, Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł

dr Radosław Bulejak

Senior Associate