Newsroom

Newsroom / MF wraca do prac nad polskim REIT

MF wraca do prac nad polskim REIT


04.04.2018

MF wraca do prac nad polskim REIT

Według informacji zamieszczonych na stronach Kancelarii Premiera, Ministerstwo Finansów powraca do prac na koncepcją polskiego REIT (Real estate investment trust).

 

Zgodnie z zapowiedziami, wehikuł, który umożliwi inwestowanie jedynie w nieruchomości mieszkaniowe, nazwany zostanie „Firmą Inwestującą w Najem Nieruchomości” (FINN). Spółki akcyjne posiadające status FINN korzystać będą z określonych preferencji podatkowych. Przede wszystkim dochody spółek FINN nie będą opodatkowane do czasu wypłaty dywidendy na rzecz inwestorów. Wypłaty takie opodatkowane będą obniżoną stawką CIT w wysokości 8.5%. Oznacza to faktyczne odroczenie opodatkowania do momentu dystrybucji środków pieniężnych pochodzących z najmu nieruchomości mieszkaniowych.

Co istotne, przychody wynikające z najmu nieruchomości osiągane przez spółki zależne od spółek FINN, korzystać będą ze zwolnienia z CIT – pod warunkiem wypłaty dywidendy na rzecz spółki FINN.

Istotne preferencje zostały przewidziane również dla inwestorów, którzy będą lokować środki pieniężne w spółkach FINN. Planowane jest bowiem wprowadzenie zwolnienia podatkowego z tytułu takich inwestycji zarówno dla osób prawnych (podatników CIT), jak i dla indywidualnych inwestorów (na gruncie ustawy o PIT).

Nie opublikowano jeszcze projektu ustawy w powyższym zakresie, dlatego też będziemy monitorować proces legislacyjny, informując Państwa o postępach prac. Ministerstwo Finansów szacuje, że ustawa wprowadzająca spółki FINN powinna wejść w życie w II kwartale 2018 roku.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon