Newsroom

Newsroom / Nasz sukces w walce z bezprawnym wykreśleniem podatników VAT

Nasz sukces w walce z bezprawnym wykreśleniem podatników VAT


01.06.2017

Nasz sukces w walce z bezprawnym wykreśleniem podatników VAT

W ostatnim czasie duże zainteresowanie wzbudziły potencjalne skutki obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy o VAT rozszerzającej i precyzującej katalog sytuacji, w których naczelnicy urzędów skarbowych powinni wykreślać podatników z rejestru VAT.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski z sukcesem reprezentowała Klientów, którzy zostali wykreśleni z rejestru podatników VAT czynnych – jak uznały sądy –  przedwcześnie i bezpodstawnie.

Sądy podzieliły stanowisko reprezentowanych podatników, zgodnie z którym rozstrzygnięcie w przedmiocie wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych powinno zapaść w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie. W realiach przywołanych spraw wykreślając podatników z rejestru VAT w formie czynności materialnotechnicznej, bez zawiadomienia ich o tym fakcie, organy naruszyły przepisy ustawy o VAT w stopniu powodującym konieczność stwierdzenia bezskuteczności czynności polegającej na wykreśleniu skarżącej z rejestru podatników VAT.

Istotne dla naszych Klientów jest to, że uzyskane orzeczenia otworzyły im drogę do przywrócenia statusu podatnika VAT czynnego bez konieczności składania formularza zgłoszeniowego VAT-R. Taki powrót do rejestru jest tym bardziej korzystny, gdyż ma tzw. „moc wsteczną”, a więc w przypadku dokonania sprzedaży opodatkowanej po wykreśleniu z rejestru VAT, nie ma konsekwencji zarówno dla wykreślonego podatnika, jak i jego kontrahenta. W przeciwnym razie ponowna rejestracja jako czynnego podatnika VAT musiałaby natomiast nastąpić przed dokonaniem czynności opodatkowanej, a więc przed dokonaniem sprzedaży.

Prawomocne orzeczenia, które Kancelaria uzyskała dla Klientów są niezwykle istotne w świetle doniesień medialnych, które mówią o lawinowym wykreśleniu firm z rejestru podatników VAT czynnych.

Sprawy prowadził Jacek Matarewicz – adwokat, doradca podatkowy, Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami tych projektów zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon